Νέος Πρόεδρος της Mastercard Europe ο Mark Barnett

Kαθήκοντα Προέδρου για την αγορά της Ευρώπης αναλαμβάνει ο Mark Barnett από την 1η Ιουνίου 2020 όπως ανακοίνωσε η  Mastercard.

Ο νέος πρόεδρος της Mastercard, θα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική, την κατεύθυνση και τη συνολική διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην ήπειρο.

Οι δραστηριότητες της Mastercard Europe, περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών σε 53 ευρωπαϊκές χώρες καθώς και την εξυπηρέτηση περισσότερων από 950 εκατομμύρια πολιτών, μέσα από συνεργασίες της εταιρείας με εμπόρους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Ο νέος ρόλος του Mark Barnett θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2020, ενώ ο Πρόεδρος της Mastercard Europe θα αναφέρεται στον Gilberto Caldart, Πρόεδρο Διεθνών Αγορών

Ο Mark Barnett, πριν την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, διατέλεσε Divisional President για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις Σκανδιναβικές χώρες και τις χώρες της Βαλτικής. Το μεγάλο εύρος γνώσεων που κατέχει για τη βιομηχανία, καθώς και για τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον χώρο των πληρωμών, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται οι καταναλωτές καθημερινά, αποτέλεσε θεμελιώδη λίθο για την ανάπτυξη της Mastercard σε πολλές χώρες.

Ο Barnett θα διαδεχθεί τον Javier Perez, Πρόεδρο της Mastercard Europe, ο οποίος συνταξιοδοτείται στο τέλος του τρέχοντος έτους. Ο Javier Perez, ξεκίνησε να εργάζεται στη Mastercard το 1996, και έχει με τη σειρά του αναλάβει ένα μεγάλο εύρος διευθυντικών θέσεων εντός του οργανισμού, πριν αναλάβει τα καθήκοντα Προέδρου της εταιρείας, θέση την οποία κατέχει τα τελευταία 15 χρόνια.