Νεώριο Σύρου: Γνωστοποίηση απόκτησης σημαντικής συμμετοχής καθώς και σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ FEYTEA ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 52,93%