Νέοι Εταίροι στην ΕΥ Ελλάδος

Η ΕΥ Ελλάδος, υλοποιώντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, προσφέρει διαρκώς ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής καταξίωσης στα στελέχη της, τα οποία έχουν αποδείξει μέσα από την επαγγελματική τους διαδρομή ότι διαθέτουν την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που η αγορά απαιτεί από μία κορυφαία εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η διοικητική ομάδα της ΕΥ Ελλάδος ενισχύεται με δυο νέους Εταίρους, οι οποίοι προέρχονται από τα τμήματα Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Μαρία Χατζηαντωνίου, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας υποστηρίζοντας μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς, η κα Μαρία Χατζηαντωνίου έχει εξειδικευθεί στην υλοποίηση χρηματοοικονομικών ελέγχων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα πρότυπα US GAAP, ενώ έχει ηγηθεί, επίσης, αρχικών δημόσιων εγγραφών εταιρειών και εκδόσεων ομολόγων, στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Είναι επικεφαλής σε θέματα ψηφιακής καινοτομίας και υλοποίησης για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της EΥ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, ηγείται και του Audit Hub της ΕΥ Ελλάδος, ενός περιφερειακού κέντρου ψηφιακής καινοτομίας και αυτοματοποίησης ελεγκτικών διαδικασιών. Έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία, κυρίως, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του πετρελαίου και της ενέργειας, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κάτοχος πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ είναι μέλος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Ο κος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος εντάχθηκε στην ομάδα της ΕΥ το 2008 και είναι επικεφαλής των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, της ΕΥ Ελλάδος και της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε θέματα πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, στους κλάδους των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της ναυτιλίας και άλλων. Έχει ηγηθεί ποικίλων έργων ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων (Information Technology) και τεχνολογίας, όπως, για παράδειγμα, υπολογιστικού νέφους (cloud) και υποδομών (infrastructure), καθώς και βιομηχανικών τεχνολογικών υποδομών (Operational Technology). Είναι κάτοχος πτυχίου στην Πληροφορική και μεταπτυχιακού τίτλου στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και πιστοποιήσεων CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor) και CDPSE (Certified Data Protection Security Engineering). Έχει συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) ως εμπειρογνώμων σε διάφορα θέματα, ενώ είναι και εισηγητής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στη διοικητική ομάδα της ΕΥ δυο στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία και πολύτιμες δεξιότητες. Εύχομαι, εκ μέρους όλης της οικογένειας της ΕΥ, καλή επιτυχία στους νέους Εταίρους μας, με τη βεβαιότητα ότι, από τον νέο τους ρόλο, η πολύτιμη εμπειρία τους θα βοηθήσει την ΕΥ να ενισχύσει περαιτέρω το επίπεδο των υπηρεσιών της».