Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοινώνει η Alpha Bank

Πρόγραμμα νέας εθελουσίας εξόδου που στοχεύει στην οικειοθελή αποχώρηση 300 εργαζομένων, ανακοινώνει σήμερα η Alpha Bank. Η περίοδος αποδοχής του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

Tο πρόγραμμα έχει ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 150.000 ευρώ, ενώ παρέχει επιπλέον κίνητρο αποχώρησης 30% της αποζημίωσης στους εργαζόμενους των κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας.

Οι όροι του προγράμματος προβλέπουν επίσης τη χορήγηση επιπλέον ποσού 10.000 ευρώ για τους εργαζόμενους με ένα ή δύο παιδιά και 20.000 ευρώ για τους εργαζόμενους με τρία παιδιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ασφαλιστική και νοσοκομειακή κάλυψη (ομαδικό πρόγραμμα της Τράπεζας) για διάρκεια 4 ετών.

Η Τράπεζα δίνει εναλλακτική επιλογή για τους εργαζόμενους και την αποδοχή προγράμματος Sabbatical, με διάρκεια μέχρι 5 έτη. Επιλέγοντας την εναλλακτική αυτή, οι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν, θα λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές χωρίς να εργάζονται, έχοντας παράλληλα και πλήρη ασφάλιση, και η σύμβασή τους με την Τράπεζα θα λυθεί μετά την παρέλευση της πενταετίας.

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που θα ανακοινώσει σήμερα η Τράπεζα θα εξαιρεί τους εργαζόμενους στη Διεύθυνση Πληροφορικής (Μηχανογράφηση), στο Private Banking και στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων και Οργάνωσης.

Σήμερα το προσωπικό της Τράπεζας ανέρχεται σε 8.600 άτομα.