Νέο Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “ESG Impact and Investing” για Οικονομικούς Διευθυντές και Υπεύθυνους Investor Relations στην Αθήνα

Νέο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον διεθνή οργανισμό CPD διοργανώνει το Κέντρο Αειφορίας (CSE) που σχεδιάστηκε, μέσα από τη 15ετή διεθνή εμπειρία του, ειδικά για τα ανώτατα αυτά στελέχη που βλέπουν το ρόλο τους να διευρύνεται και να μετασχηματίζεται στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG, ένας τομέας που πλέον συμβάλλει σημαντικά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και τους οργανισμούς, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενημερώσει τα στελέχη για τη σημασία ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στην εταιρική στρατηγική, για τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (ESG) των εταιρειών και για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τα διαθέσιμα διεθνή κριτήρια και πρότυπα ESG .

Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι μελλοντικές τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών του Κέντρου Αειφορίας.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους εκπαιδευτές  με μακροχρόνια και διεθνή εμπειρία στα θέματα ESG ενώ θα περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση (workshop).

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14.00 – 18.30.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα πιστοποίησης στελεχών ESG και έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.200 στελέχη επιχειρήσεων στα θέματα ESG σε 70 χώρες. Είναι παγκόσμιος συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) και πιστοποιημένος εκπαιδευτικός συνεργάτης του CMI (Chartered Management Institute), του CPD και του Green America.  Παράλληλα, το Κέντρο Αειφορίας διατηρεί διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίους παγκόσμιους φορείς σε θέματα που σχετίζονται με υπεύθυνες επενδύσεις και χρήση ESG κριτηρίων, όπως τον Οργανισμό Sustainability Accounting Standards Board (SASB).