Νέες προδιαγραφές για τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση

Με δεδομένες τις αλλαγές στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η Επιτροπή Εγγράφων της BIMCO υιοθέτησε έναν νέο όρο, το SHIPLEASE, ο οποίος αφορά τις συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback) μεταχειρισμένων πλοίων.

O νέος όρος μπορεί κάλλιστα να υιοθετηθεί και σε συναλλαγές που αφορούν νεότευκτα και θα είναι διαθέσιμος εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με ανακοίνωση της BIMCO.

Το SHIPLEASE δημιουργεί, συνεπώς, μια ισορροπημένη προδιαγραφή ‒την πρώτη εντός της βιομηχανίας‒ με βάση την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διαπραγματεύονται την πώληση και την επαναμίσθωση second-hand πλοίων.

«Οι συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης είναι όλο και πιο διαδεδομένες στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Οι αποτελεσματικές συναλλαγές εξαρτώνται από σαφείς όρους. Το SHIPLEASE παρέχει ένα καλύτερο σημείο εκκίνησης για τα μέρη ώστε να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις τους και να φτάσουν γρήγορα σε ένα αποτέλεσμα που είναι δίκαιο για όλους», ανέφερε ο Andreas Sohmen-Pao, πρόεδρος του BW Group.