Νέες απαντήσεις στο QCM από τη Folli Follie

Σε νέες διευκρινίσεις για τα οικονομικά της στοιχεία προχωρά η Folli-Follie με σημερινή της ανακοίνωση, δίνοντας νέες απαντήσεις στην πρόσφατη έκθεση του επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management (QCM)

Ειδικότερα, η εταιρεία, σε συνέχεια των λοιπών ανακοινώσεων που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα, προβαίνει στις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1) Κατά την διάρκεια του 2017, ο δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά το ποσό των €178 εκατ. λόγω της έκδοσης Ομολογιακού Δανείου CHF 150 εκατ. και κατά το ποσό των € 50 εκατ. συνεπεία της χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το ποσό χρησιμοποιήθηκε, κατά κύριο λόγο, για την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας με σκοπό την αποπληρωμή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τελευταίας ύψους € 250 εκατ. και λήξης τον Ιούλιο του 2019, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

2) Οι συναλλαγματικές διαφορές το 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 177 εκατ. και αφορούν στην μετατροπή στοιχείων του ισολογισμού του Ομίλου στο νόμισμα δημοσίευσης (Ευρώ). Ο συνδυασμός της μεγάλης συμμετοχής των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε Δολάριο ΗΠΑ με την μεγάλη πτώση του εν λόγω νομίσματος κατά την διάρκεια του έτους προκάλεσε αυτό το πρωτοφανές ύψος συναλλαγματικών διαφορών.

3) Σχετικά με τους πιστωτικούς τόκους για το 2017, οι οποίοι ανήλθαν σε € 4,1εκ. και προέρχονται από τα διαθέσιμα του Ομίλου καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ( τα οποία διακυμανθήκαν μεταξύ € 250-500 εκ.), αντικατοπτρίζουν τα πολύ χαμηλά επιτόκια κατάθεσης τόσο του δολαρίου όσο και του ευρώ, καθώς και τα αρνητικά επιτόκια του Ελβετικού Φράγκου.

Επίσης θέτουμε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού τα ακόλουθα:

1) Ανάλυση λιανικών και χονδρικών πωλήσεων ανά λειτουργικό τομέα για το σύνολο του Ομίλου, για τις χρήσεις 2017 και 2016.

Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται συμπληρωματικά στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας, προκειμένου να καταστεί σαφές πόσο αποπροσανατολιστική υπήρξε η ψευδής αναφορά της επίμαχης έκθεσης.

Τα αναφερόμενα σημεία πωλήσεων (POS) λειτουργούν σε μεμονωμένες boutiques, shopin- shop, counters, καθώς και σε σημεία πωλήσεων εντός αεροδρομίων. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών χονδρικής του brand Folli Follie περιλαμβάνει επίσης πωλήσεις, οι οποίες δεν προκύπτουν από τα λειτουργούντα σημεία πώλησης, όπως π.χ. από εταιρικά δώρα, διαδικτυακές αγορές (marketplaces), καθώς και πωλήσεις σε αερογραμμές.

Τέλος σημειώνουμε ότι η Εταιρεία συνεργάζεται ήδη με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου της Επιτροπής της 07/05/2018.