Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο εμπορίας πετρελαίου και υγραερίου

Διετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαίου και Υγραερίου, υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, χθες Πέμπτη, με διάρκεια ισχύος από 1η Απριλίου του 2021 έως και 31η Μαρτίου 2023.

Η νέα σύμβαση θα καλύπτει τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού́ δικαίου στις επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων γενικά, καθώς και υγραερίων.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα κύρια σημεία της σύμβασης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση όλων των όρων της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας, μισθολογικών και μη, και η σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Τηλεργασία, η οποία θα εξετάσει τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων τηλεργασίας που αφορούν στον κλάδο.

Στήριξη των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης υπογράμμισε ότι «ο ΣΕΒ, υπέγραψε τη συλλογική σύμβαση της εμπορίας πετρελαίου και υγραερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων μελών του, συμβάλλοντας παράλληλα στον γενικότερο στόχο μας, που είναι η στήριξη και η ενθάρρυνση των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, που δίνουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας μας και στη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων».

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας τονίζει ότι η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας διασφαλίζει αξιοπρεπείς αμοιβές, κατοχυρώνει όλα τα επιδόματα της προηγούμενης ΣΣΕ και διατηρεί τα θεσμικά δικαιώματα των εργαζομένων του κλάδου.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαίου έχει διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, στον οποίο απασχολούνται πάνω από 2.600 εργαζόμενοι. Για το 2020 ο κλάδος εισέφερε πάνω από €3,7 δισ. στα δημόσια ταμεία, ενώ επί του συνολικού κοινωνικού προϊόντος του κλάδου, δηλαδή τα έσοδα που αποδόθηκαν στο κράτος, τους πιστωτές, το προσωπικό και τους μετόχους, τα έσοδα του δημοσίου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9%. Αν και μειωμένη λόγω πανδημίας, η αξία των πωλήσεων του κλάδου για το 2020 έφτασε στα €8,3 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις – μεγάλο μέρος των οποίων αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος – το 2019 ξεπέρασαν τα €86,2 εκατ.

Προσπάθειες να καταστεί υποχρεωτική για όλο τον κλάδο

Να σημειωθεί ότι η ΠΟΕ ταυτόχρονα με την υπογραφή της Κλαδικής ΣΣΕ προετοιμάζει, σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τη νέα Έκθεση Τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της επέκτασης της Συλλογικής Σύμβασης του Κλάδου Πετρελαίου & Υγραερίων στην ανταγωνιστικότητα, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση, η οποία θα κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε να κηρυχθεί η κλαδική ΣΣΕ υποχρεωτική σε όλο τον κλάδο.

Η ΠΟΕ ωστόσο στηλιτεύει την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας κάνοντας λόγο για «18μηνη ανευθυνότητα που έχει επιδείξει στο συγκεκριμένο ζήτημα» καθώς αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει λήξει η προηγούμενη ΣΣΕ που υπογράφτηκε και να μην έχει συγκληθεί το ΑΣΕ για να εξετάσει την αίτηση για την υποχρεωτικότητα που είχε καταθέσει με πλήρη φάκελο.