NBG Securities: Ισχυρή η εικόνα των ελληνικών τραπεζών – Με discount έως 26% διαπραγματεύονται οι τραπεζικες μετοχές

Ισχυρή ήταν η εικόνα που εξέπεμψαν οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας μεγάλη βελτίωση στα οργανικά προ προβλέψεων έσοδα (Core PPI), σύμφωνα με όσα αναφέρει σε πρόσφατο report της η NBG Securities.

Πιο αναλυτικά, το Core PPI αντανακλά:

α) Το όφελος από τις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ, οι οποίες αντισταθμίζουν τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) λόγω του τερματισμού του προνομιακού επιτοκίου TLTRO (50 μ.β.),

β) Την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων με νέες εκταμιεύσεις άνω των 5,8 δισ. ευρώ, σωρευτικά

και γ) τα Σταθερά OpEx (q/q), παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, που υποστηρίζονται από τις προσπάθειες των τραπεζών να συγκρατήσουν το λειτουργικό κόστος. Αυτές οι τάσεις υποστηρίχθηκαν και από την αύξηση των εσόδων από αμοιβές λόγω του υψηλότερου όγκου εργασιών.

Επιπλέον, λέει η NBG Securities, η ποιότητα του ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 57 μ.β. (q/q), λόγω των οργανικών ενεργειών καθώς και των πωλήσεων NPE. Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν σταθερά τα κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης.

Πάντως, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με discount έως 26% σε όρους P/TBV, με βάση τις εκτιμήσεις του 2024, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο. Επίσης, με discount τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, της τάξεως του 5%, και σε όρους p/e (με βάση εκτιμήσεις του 2024) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Alpha Bank

Η Alpha Bank ανέφερε για το τρίτο τρίμηνο του 2023 Core PPI ύψους 365 εκατ. ευρώ (+18,4%,  q/q), λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και της αυξημένης συνεισφοράς από τίτλους, αντισταθμίζοντας την αύξηση του κόστους των καταθέσεων και το αυξημένο κόστος από τα εκδοθέντα ομόλογα. Τελικά, ανέφερε κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 208 εκατ. ευρώ έναντι 191 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2023, χάρη στις υψηλότερες προμήθειες και χαμηλότερο OPEX. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο τριμήνου στα 2,9 δισ. ευρώ, καθώς οι σταθερά χαμηλότερες οργανικές εισροές υπεραντισταθμίστηκαν από την έντονη δραστηριότητα ωρίμανσης και τις αποπληρωμές. Ο δείκτης NPE συρρικνώθηκε στο 7,2%, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης έναντι του β’ τριμήνου, ενώ η κάλυψη NPE διαμορφώθηκε στο 40,8%, αυξημένη κατά 1,2% σε τ.μ. Η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ενισχύθηκε, με τον δείκτη CET1 Fully Loaded να διαμορφώνεται στο 13,9%, από 13,6% το β’ τρίμηνο. Παράλληλα, ο δείκτης συνολικού κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 18,2% έναντι 18,0% το β’ τρίμηνο του 2023.

Eurobank

Η Eurobank ανέφερε για γ’ τρίμηνο 2023 core PPI ύψους 462 εκατ. ευρώ (+0,7% σε τριμηνιαία βάση), χάρη στα δάνεια, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και διεθνείς συναλλαγές. Η κατώτατη γραμμή διαμορφώθηκε στα 318 εκατ. ευρώ (-7,4% q/q), καθώς τα αυξημένες NII και υψηλότερες προμήθειες αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των συναλλαγών και άλλων εσόδων, καθώς επίσης και από την αύξηση του OpEx. Τα ακαθάριστα δάνεια αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ σε επίπεδο τριμήνου στα 42,2 δισ. ευρώ. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ (q/q) στα 2,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 4,9% από 5,2% το β’ τρίμηνο του 2023 και 5,6% το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η κεφαλαιακή θέση της Eurobank ενισχύθηκε το 9μηνο του 2023. Το συνολικό CAD έφτασε στο 19,5% και o δείκτης FLCET1 στο 16,8% το 9μηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 230 μ.β. και 260 μ.β. ετησίως αντίστοιχα.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε core PPI 481 εκατ. (+7,5% σε τριμηνιαία βάση), χάρη στην ανατιμολόγηση του βασικού επιτοκίου επ’ ωφελεία των εσόδων από τόκους δανείων, παρά τη συμπίεση του περιθωρίου δανεισμού, την ανάκαμψη του κόστους των προθεσμιακών καταθεσεων (σε όρους ευρώ) κατά 31 μ.β., σε 156 μ.β. το γ’ τρίμηνο του 2023, καθώς και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης από την αγορά χονδρικής. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 353 εκατ. ευρώ (+19,9% q/q). Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε κατά 570 εκατ. ευρώ, σε 1,2 δισ. ευρώ, με σχεδόν μηδενικό σχηματισμό οργανικών NPE. Ως εκ τούτου, ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 3,7% (έναντι 5,4% το β’ τρίμηνο του 2023) ενώ η κάλυψη αυξήθηκε στο 93,1% (έναντι 82,1% το β’ τρίμηνο του 2023). Ο δείκτης FL CET1 αυξήθηκε κατά 0,6% (q/q) σε 17,9%, υποστηριζόμενος από την ισχυρή οργανική κερδοφορία. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου (CAD) έφτασε στο 20,3%.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε Core PPI 457 εκατ. (+10,9% σε τ.μ.), υποστηριζόμενο κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον των επιτοκίων και τη διαχείριση του κόστους των καταθέσεων. Τα έσοδα από προμήθειες ήταν χαμηλότερα το γ’ τρίμηνο του 2023, καθώς η εποχικά πιο ήπια δραστηριότητα δημιουργίας νέων δανείων επιβάρυνε την απόδοση και το Opex σημείωσε επίσης χαμηλότερο επίπεδο, καθώς η Τράπεζα συνέχισε να επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού της.

Το καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 277 εκατ. ευρώ (+131,8% τετράμηνο), επηρεασμένο από τις χαμηλότερες προβλέψεις και τη μηδενική επιβάρυνση ανόργανης απομείωσης που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου. Τα NPEs παρέμειναν στα 2,0 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας πτώση 39% ετησίως, υποστηριζόμενα τόσο από την εκτέλεση του σχεδίου εξυγίανσης του Ομίλου όσο και από την οργανική μείωση. Κατά συνέπεια, ο δείκτης NPE παρέμεινε στο επίπεδο του 5,5%, σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του Σεπτεμβρίου 2022 (8,8%). Ο δείκτης CET1 FL της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2023 έφτασε στο επίπεδο του 12,9%, κυρίως λόγω της παραγωγής οργανικών κεφαλαίων. Ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων CAD fully loaded διαμορφώθηκε στο 17,6%, ξεπερνώντας άνετα τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.