N. Καραμούζης: Η Ελλάδα προσφέρει σήμερα επενδυτικές ευκαιρίες – Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Chairman της Grant Thornton στην Ελλάδα, Δρ. Νικόλαος Καραμούζης,   ως ομιλητής στο 21ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link. Ο κ. Καραμούζης τοποθετήθηκε στο θέμα των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, τις προοπτικές των εγχώριων επενδυτών και τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στα ισχυρά σημεία της ελληνικής οικονομίας, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο κ. Καραμούζης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, μέσα από την εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων».  Στον αντίποδα, σχολιάζοντας τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας ο κ. Καραμούζης δήλωσε: «Η πρακτική της κεντρικώς σχεδιασμένης οικονομίας που κυριάρχησε τις προηγούμενες δεκαετίες, σε συνδυασμό με την πολυσχιδή χρηματοπιστωτική κρίση, δημιούργησαν μια σειρά προκλήσεων και προβλημάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα».

Στη συνέχεια ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε σε πέντε βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα για να ανακάμψει η οικονομία, να ενδυναμωθεί η βιωσιμότητά και να δημιουργηθεί ένα φιλο-επενδυτικό πλαίσιο. Το πρώτο σχετίζεται με την εμβάθυνση και ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εξυγίανση των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα. Το τρίτο αφορά την εφαρμογή μιας ρηξικέλευθης και φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής πολιτικής. Το τέταρτο βήμα σχετίζεται με το άνοιγμα του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας. Ενώ τέλος, το πέμπτο βήμα αφορά τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, οι τομείς που κατά τον κ. Καραμούζη παρουσιάζουν σήμερα το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον είναι: τα μη εξυπηρετούμενες ανοίγματα (NPE), ο κλάδος των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών φιλοξενίας, της υγείας, των ακινήτων, της ασφάλισης, των έργων υποδομής, της ενέργειας, των κατασκευών, της εστίασης, των φαρμακευτικών προϊόντων και της εξόρυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε ότι: «Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μεταστραφεί το κλίμα των οικονομικών και επιχειρηματικών ευκαίρων, αφορά έξι κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας διοίκησης».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έξι αυτοί βασικοί πυλώνες είναι:

  1. Η εδραίωση της εμπιστοσύνης των αγορών μέσω εμβάθυνσης και διερεύνησης των φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένης και της σταθερότητα των θεσμών.
  2. Η αλλαγή του βήματος της δημοσιονομικής πολιτικής με σημαντική μείωση των φόρων, επαναδιαπραγμάτευση για δέσμευση για πρωτογενή πλεονάσματα εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών και των ΔΕΚΟ, σημαντικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των δημοσίων επενδύσεων και αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας περιουσίας.
  3. Η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα με δραστική μείωση των NPE’S και βαθμιαία μείωση του κόστους, χρηματοδοτήσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
  4. Εξυγίανσή της αγοράς ενέργειας με ιδιωτικοποίηση βασικών κρατικών φορέων, μείωση του κόστους ενέργειας που παραμένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη και σημαντική αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
  5. Διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, φιλικού για εγχώριες και ξένες επενδύσεις και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας.
  6. Μεγάλη μεταρρύθμιση στην δημόσια διοίκηση, τον μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας που αποτελεί και σοβαρό ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς επίσης και μερικοί από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της αγοράς, επενδυτές, διεθνείς φορείς και τραπεζίτες.