Ν. Αυλώνας: Τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις εμπιστεύονται οι επενδυτές

Την εμπιστοσύνη των επενδυτών κερδίζουν όλο και περισσότερο οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και αντιπρόεδρος του Iνστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας, η επένδυση στην εταιρική υπευθυνότητα, όταν αυτή γίνεται στρατηγικά και στοχοθετημένα, βοηθάει τις επιχειρήσεις να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους όπως και των προϊόντων τους.

Η επενδυτική αυτή στρατηγική, σύμφωνα με τον κ. Αυλώνα, «έχει πολλαπλό όφελος, τόσο για τους επενδυτές, οι οποίοι μεγιστοποιούν την αξία των μετοχών τους, όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των οποίων λαμβάνονται υπόψη».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «σαν γενικότερο αποτέλεσμα, σε εθνικό επίπεδο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει θετικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα κι έτσι να παρέχει τη λύση για την αντιμετώπιση του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας».

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, με εξαίρεση τις πολύ μεγάλες εταιρείες, εξακολουθούν να αγνοούν τη σημασία της εφαρμογής της εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στις λειτουργίες τους.

Σύμφωνα με τον κ. Αυλώνα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως οι 90 εταιρείες με έκδοση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας, έχουν κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ της χώρας και στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 170 χιλιάδες εργαζόμενους, αφορούν, δηλαδή, κατά κύριο λόγο τις μεγάλες εταιρείες. Φυσικά, η διαρκής ανοδική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην έκδοση εκθέσεων, με χαρακτηριστική την αύξηση κατά 50% σε σχέση με το 2012, υποδηλώνει την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέματα.

Μαρία Τσιβγέλη