Mytilineos: Αύξηση 113% στην καθαρή κερδοφορία το α’ τρίμηνο – Ανοδος 72% στα EBITDA

Αύξηση 113% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2023 σε €143 εκατ. έναντι €67 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2022, ανακοίνωσε η Mytilineos. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,04, αυξημένα κατά 109% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ακόμη ο όμιλος ανακοίνωσε:

  • 72% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €225 εκατ., έναντι €130 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • 30% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €1.358 εκατ., σε σύγκριση με €1.042 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2022.
  • Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €948 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €151εκ. το οποίο αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). Τις ισχυρές προοπτικές της MYTILINEOS και τη σημαντική βελτίωση του πιστωτικού προφίλ αναγνωρίζουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης όπως η FITCH που πρόσφατα ανακοίνωσε την αναβάθμιση της Εταιρείας σε «ΒΒ+», μειώνοντας στο ελάχιστο την απόσταση που τη χωρίζει από την επενδυτική βαθμίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το εξαιρετικά υψηλό CAPEX της περιόδου, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA βρίσκεται στο 1,03x, επίπεδο που παραπέμπει σε εταιρείες εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ τρίμηνου του 2023, το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ιδιαίτερα ρευστό, με τις τιμές ενέργειας να υποχωρούν σημαντικά, αλλά με τον δομικό πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, συντηρώντας την ανοδική πίεση στα επιτόκια δανεισμού. Το διαφοροποιημένο μοντέλο λειτουργίας, οι σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στους Κλάδους της Ενέργειας και της Μεταλλουργίας και ο διεθνοποιημένος χαρακτήρας της MYTILINEOS, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Εταιρείας παρά το ρευστό οικονομικό περιβάλλον και την πρωτοφανή μεταβλητότητα των τιμών της Ενέργειας κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας.

Mytilineos: Άλμα 113% στην καθαρή κερδοφορία το α’ τρίμηνο-1

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλά επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2022, τα ακόμα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα της MYTILINEOS στο πρώτο τρίμηνο μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, πιστοποιούν ότι η Εταιρεία έχει επιτύχει να ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της στον Κλάδο της Ενέργειας ο οποίος αναδεικνύεται πλέον στο βασικό πυλώνα κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, ο Κλάδος της Μεταλλουργίας παρά την υποχώρηση των τιμών του αλουμινίου συνεχίζει να διατηρεί υψηλά επίπεδα απόδοσης και κερδοφορίας, συμβάλλοντας ώστε η MYTILINEOS να διατηρεί την αναπτυξιακή της τροχιά αφομοιώνοντας σταθερά νέα υψηλότερα επίπεδα μεγεθών.

Σε σύγκριση με το A’ τρίμηνο του 2022:

κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε €1.358 εκατ. έναντι €1.042 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 30% παρά την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 72% στα €225 εκατ. έναντι €130 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τη συνεχή διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που έχει ως αποτέλεσμα τις ταυτόχρονα ισχυρές επιδόσεις των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας και την περαιτέρω διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους.

H MYTILINEOS πέτυχε την ιστορικά καλύτερη επίδοσή της σε A’ τρίμηνο έτους με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, πέραν της σημαντικής συνεισφοράς της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), η οποία είδε την κερδοφορία της να αυξάνεται κατά ~50% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022, o Κλάδος της Ενέργειας ευνοήθηκε επίσης από την ενδυνάμωση της παρουσίας της MYTILINEOS στην προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης όσο και εντός Ελλάδος. Παράλληλα στην εγχώρια αγορά η παρουσία της MYTILINEOS ενισχύεται σταθερά, καθώς μαζί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της WATT+VOLT, το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον ξεπερνά το 10% διαθέτοντας περισσοτέρους από 500.000 πελάτες.

Ο Κλάδος της Μεταλλουργίας, πέτυχε ακόμα ένα πολύ ισχυρό τρίμηνο, κυρίως λόγω της έγκαιρης ανάληψης δράσεων, από πλευράς της διοίκησης της Εταιρείας, αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μετάλλων, αντικατοπτρίζονται στην περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Απριλίου 2023, βαίνει προς ολοκλήρωση η απόσχιση των κλάδων Υποδομών και Παραχωρήσεων και η εισφορά τους στις αντίστοιχες θυγατρικές εταιρείες, ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεων, οι οποίες αναμένεται σταδιακά να ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €143 εκατ., αυξημένα κατά 113% σε σύγκριση με τα €67 εκατ. το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο η MYTILINEOS καταγράφει κέρδη ανά μετοχή τα οποία ξεπερνούν το 1 ευρώ. 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

2.1.   Κλάδος Ενέργειας

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.112 εκατ. που αντιστοιχεί σε 81% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €150 εκατ. αυξημένα κατά 95% έναντι €77 εκατ. το Α’ Τρίμηνο το 2022. 

Σε συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού, η MYTILINEOS ENERGY & METALS αποκτά μια ακόμα πιο δυναμική κι ευέλικτη μορφή, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, αλλά και αυτές που θα προκύψουν τα επόμενα έτη. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (Renewables, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading and Power Projects ).

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία Παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις 5 ηπείρους, είναι της τάξεως των ~GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε λιγότερο ώριμα στάδια ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου 6,4 GW, το Παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον ξεπερνά τα 10GWμία συνολική αύξηση ~1,3GW (ή ~15%), μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Επιπλέον η MYTILINEOS έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα & Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης ~ 1,3 GW. 

Η συνολική παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στο πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 276 GWhs με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να ανέρχεται σε 602MW. 

Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία Αιολικό Πάρκο ισχύος 43MW, ενώ ταυτόχρονα, επιταχύνεται η ωρίμανση του ελληνικού χαρτοφυλακίου ανεμογεννητριών(~0,6GW). Παράλληλα συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (135MW) των ~1,5GW Φ/Β, αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία θα εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2023. Όσων αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο η MYTILINEOS, σήμερα κατασκευάζει πάνω από 1,4GW Φ/Β εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η MYTILINEOS προχώρησε εντός του πρώτου τρίμηνου 2022 σε σύναψη διμερών συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και τελικών καταναλωτών («πράσινα» PPAs – Power Purchase Agreements):

  • Αυστραλία , ΦΒ 23 MW με Zen Energy
  • Αυστραλία , ΦΒ 53 MW με Smartest Energy

 

Η ΜYTILINEOS ολοκλήρωσε εντός του πρώτου τρίμηνου την υπογραφή συμφωνίας πώλησης SPA (Share Purchase Agreement) ενός έργου 56 ΜW στην Ισπανία.

 Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμάνια και η Χιλή.

Εντός του πρώτου τρίμηνου του 2023 συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~300 MW στην Ελλάδα & Ιταλία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €182 εκατ., ενώ επιπλέον €656 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

Το Α’ τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από την σημαντική μείωση των τιμών ΦΑ στην Ευρώπη, συνέπεια των ήπιων καιρικών συνθηκών, που σε συνδυασμό με την επάρκεια των αποθεμάτων ΦΑ οδήγησαν σε σημαντική μείωση της χονδρεμπορικής τιμής (DAM). Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το 1ο 3μηνο του 2022, με τη μείωση να είναι της τάξης του 10,4%. 

Εν μέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου (οι εισαγωγές φυσικού αεριού της εταιρίας αποτελούν το 33% των συνολικών εισαγωγών της χώρας) για προμήθεια ΦΑ σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης/διαθεσιμότητας/αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν τη συνολική παραγωγή των μονάδων να ανέλθει στις 0,80 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 6,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 25,9% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η πτώση της παραγωγής από θερμικές μονάδες το Α’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, οφείλεται στην προγραμματισμένη συντήρηση του σταθμού του Αγ. Νικολάου (Protergia), που επηρέασε την παραγωγή της μονάδας σχεδόν για το σύνολο του τριμήνου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 0,97 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 7,9% της συνολικής ζήτησης. 

Τέλος, προχωράει κανονικά η δοκιμαστική λειτουργία του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General. Ο νέος σταθμός προβλέπεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στο αμέσως επόμενο διάστημα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα M Power Projects της εταιρίας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος επένδυσης.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia, έχοντας ενσωματώσει πλέον τη WATT+VOLT, ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική κλείνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2023, με εκπροσώπηση 531 χιλιάδων συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου, ενώ το μερίδιο της  στην αγορά ηλεκτρισμού το Μάρτιο του 2023 ξεπέρασε το 10% (μερίδια ΕΧΕ). Το επόμενο διάστημα η MYTILINEOS στοχεύει στο 20% της Ελληνικής κατανάλωσης, συνυπολογίζοντας και την εκπροσώπηση του Αλουμινίου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πράσινο utility με διεθνή παρουσία. Έχοντας αξιοποιήσει την καθετοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας στον Τομέα της Ενέργειας, η MYTILINEOS έχει προχωρήσει στη δημιουργία του πλέον ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής («Utility of the Future»).

Ταυτόχρονα,  η MYTILINEOS, πέραν της Ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσων αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησής της Εταιρείας. Έχοντας δεσμεύσει τις περισσότερες θέσεις χρονοθυρίδες εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας για τα επόμενα έτη, και αυξάνοντας σταθερά τους όγκους, η MYTILINEOS έχει αναχθεί σε μία σημαντική περιφερειακή  δύναμη όσων αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου τόσο στα Βαλκάνια όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη.