Mytilineos: Αυξάνει στα 48,60 ευρώ την τιμή στόχο η ΑΧΙΑ – “Βλέπει” περαιτέρω ισχυροποίηση της κερδοφορίας

Σε αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Mytilineos στα 48,60 ευρώ από 43,10 ευρώ προηγουμένως και σύσταση «buy» προχωρά η ΑΧΙΑ καθώς αναμένει περαιτέρω ισχυροποίηση της κερδοφορίας.

Ο επενδυτικός οίκος δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement – CFA) και δημιουργία αξίας με τη ΔΕΗ, που αφορά περίπου 90 φωτοβολταϊκά έργα που κατέχει η Mytilineos στην Ιταλία (503 MW), τη Ρουμανία (516 MW), τη Βουλγαρία (500 MW) και την Κροατία (445 MW) που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Mytilineos θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή των έργων αυτών, τα οποία εν συνέχεια θα αποκτήσει η ΔΕΗ με την ολοκλήρωση της σύνδεσής τους με το δίκτυο των προαναφερόμενων χωρών, έναντι 2 δισ. ευρώ.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει υπογράψει ο όμιλος μέχρι στιγμής, μειώνει το ρίσκο ως προς την ανάπτυξη ενός μεγάλου τμήματος υπό ανάπτυξη έργων και το σημαντικότερο είναι ότι προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ορατότητα σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση για την κερδοφορία του τμήματος M Renewables.

Η Mytilineos ανακοίνωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής, ενδεχομένως στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών, διατηρώντας παράλληλα την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εάν το listing είναι στο LSE, η AXIA σημειώνει ότι η MYTILINEOS πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στον FTSE-100. Η εταιρεία είπε ότι επιδιώκει τη διεθνή εισαγωγή λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο διαφοροποιημένη γεωγραφική της παρουσία και στοχεύοντας να προσφέρει ενισχυμένη εμπορευσιμότητα στους επενδυτές της.

Τέλος, ο όμιλος δημοσίευσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2024, επιτυγχάνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση στα EBITDA σε 252 εκατ. ευρώ και 10% σε ετήσια βάση αύξηση των καθαρών κερδών (μετά από μειοψηφίες) στα 158 εκατ. ευρώ λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής απόδοσης του Ενεργειακού Τομέα που σημείωσε άνοδο 22% σε ετήσια βάση στα EBITDA στα 184 εκατ. ευρώ.

Η AXIA προσαρμόζεται τις εκτιμήσεις της ώστε να ενσωματώνουν τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, αλλά κυρίως για να αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο της συμφωνίας με τη ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια.

Πλέον αναμένεται τα EBITDA του ομίλου Mytilineos να αυξηθούν κατά 5,9% σε ετήσια βάση το 2024 σε περίπου 1,073 δισ. ευρώ, με περαιτέρω αύξηση σε 1,17 δισ. ευρώ το 2025 (με γνώμονα τις πωλήσεις σε ΑΠΕ καθώς σταδιακά θα αρχίζει να υλοποιείται η συμφωνία με τη ΔΕΗ). Το CAGR EBITDA για το 2023-26 υπολογίζεται τώρα στο 8,3%.

Ανάπτυξη με βασικό οδηγό το τμήμα ΑΠΕ με προβλεπόμενο CAGR EBITDA 2023-26 στο 25,3% λόγω της κερδοφορίας τόσο από το πρόγραμμα «Asset Rotation» όσο και από τις ίδιες δραστηριότητες. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 642,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2024 (+3,2% σε ετήσια βάση) με CAGR 2023-26 να εκτιμάται στο 7,9%.

Η Mytilineos, σύμφωνα με την AXIA, διαθέτει ισχυρούς «μοχλούς» ώστε ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της και η συμφωνία με τη ΔΕΗ το απεικονίζει ξεκάθαρα. «Εξετάζοντας την αποτίμηση του ομίλου, στα εκτιμώμενα μεγέθη για το 2024, ο όμιλος διαπραγματεύεται με P/E στο 8x και EV/EBITDA στο 6,8x, ενώ για τις εκτιμήσεις του 2025 ο όμιλος διαπραγματεύεται με P/E στο 7,3x και EV/EBITDA στο 6,4x, αντίστοιχα», αναφέρουν οι αναλυτές.

«Θεωρούμε ότι αυτά τα επίπεδα δεν είναι πιεστικά, δεδομένης της i) αυξημένης ορατότητας σε επίπεδο κερδοφορίας του ομίλου (από παραγωγή ΑΠΕ, κάθετη ενοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας, προοπτικές εργασιών αλουμινίου και ασφαλές ανεκτέλεστο EPC) και ii) του ισχυρού ισολογισμού με τον καθαρό δανεισμό προς τα EBITDA από 1,9x το 2023 (ή 1,4x εξαιρουμένου του non recourse δανεισμού) για να υποχωρήσει στο 1,7x το 2026 (1,2x χωρίς non recourse) λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών και των ελεγχόμενων επενδύσεων, capex, δεδομένου του προγράμματος «Asset Rotation».

Είναι επίσης σημαντικό, πως παρά τη σημαντικό capex plan, η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει να διανέμει μεγάλα μερίσματα με την AXIA να βλέπει payout ratio στο 34% με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση στο 4,3% για το 2024 και 4,6% το 2025.