MYTILINEOS: Νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης – Υπεραξία 1,05 δις. ευρώ στην οικονομία και την κοινωνία

Η συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS στα δημόσια οικονομικά (2017) ανήλθε σε 244 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 0,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους

Ο σαρωτικός μετασχηματισμός της MYTILINEOS που ολοκληρώθηκε πριν από έναν χρόνο ανέδειξε μία νέα εταιρεία που αν και ελληνική μπορεί να σταθεί επάξια στην παγκόσμια αγορά χωρίς να συνθλίβεται από τις αναταράξεις της εγχώριας κρίσης.

Η νέα δομή της MYTILINEOS ήταν το ουσιαστικό στοιχείο στον μετασχηματισμό και ταυτόχρονα και ένα μεγάλο στοίχημα που έπρεπε να κερδηθεί καθώς αποφασίσθηκε να υιοθετηθούν τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα που ουσιαστικά ανεβάζουν επίπεδο τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα η MYTILINEOS είναι η μόνη μη τραπεζική εταιρεία που αποφάσισε να υιοθετήσει τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν η πλήρης επανεξέταση του συνολικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης τόσο της εκτελεστικής όσο και αυτής της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου.

Νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως έχουν καταδείξει επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα διεθνώς η λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής είναι κομβική καθώς ασχολείται αφενός με την καθημερινή λειτουργία αλλά και με τη διοίκηση της εταιρείας.

Εν προκειμένω η MYTILINEOS στόχευσε στην ουσιαστική ενίσχυση των νέων της Business Units (Μεταλλουργία Αλουμίνιον της Ελλάδος, Εργων EPC ΜΕΤΚΑ, Ενέργειας Protergia) και άλλα ώστε να διαρθρωθεί μία αποτελεσματική δομή χωρίς αγκυλώσεις και επικαλύψεις αλλά με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία.

Ταυτόχρονα αναδιοργανώθηκε πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο πλέον θα είναι πιο ανεξάρτητο αλλά και πιο καταρτισμένο σε θέματα διακυβέρνησης και ουσίας

Τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν εξειδίκευση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας εμπειρία σε ΔΣ σε χρηματοοικονομικά νομικά και ρυθμιστικά θέματα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές αλλά και διεθνή και ακαδημαϊκή εμπειρία

Το νέο αυτό μοντέλο διοίκησης που διαπερνά τον κορμό της MYTILINEOS είναι σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και ήδη ξένοι θεσμικοί επενδυτές παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα της εταιρείας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η MYTILINEOS ανέθεσε στους καλύτερους συμβούλους του κόσμου τις σημαντικές αυτές διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να είναι βέβαιη ότι το αποτέλεσμα θα είναι αντάξιο του οράματος της νέας μεγάλης ελληνικής πολυεθνικής που σχεδιάστηκε.

Υπεραξία 1,05 δις. Ευρώ στην οικονομία και την κοινωνία

Η MYTILINEOS αποφάσισε να αναβαθμίσει και την Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναγνωρίζοντας ότι τα θέματα που χειρίζεται εφάπτονται με όλους τους τομείς κοινωνικής περιβαλλοντικής δραστηριότητας και όχι μόνο

Οπως έδειξε η μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα η συνολική δραστηριότητα της εταιρείας δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους 1,05 δις (0,6% του ΑΕΠ)

Μέσα από τη μελέτη αναδεικνύεται επίσης ο σημαντικός ρόλος της υγιούς και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας

Σε συνδυασμό με τις υψηλές οικονομικές αποδόσεις η MYTILINEOS έχει σημαντική προσφορά στην εγχώρια απασχόληση και στα δημόσια έσοδα στοιχεία που είναι ευθέως συνδεδεμένα με την ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη δημιουργία μιας σταθερά βιώσιμης αλυσίδας αξίας στην ευρύτερη κοινωνία.

Διεθνής παρουσία

Αποτελώντας μία από τις πλέον ισχυρές βιομηχανικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στους τομείς Εργων EPC και των κατασκευών στον κλάδο της Μεταλλουργίας Μεταλλείων καθώς και στον τομέα παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1,5 δισ ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.500 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η δυναμική διεθνής παρουσία σε σχεδόν χώρες καθιστά τη MYTILINEOS μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως με τις εξαγωγές της να αντικατοπτρίζουν πάνω από το των ελληνικών εξαγωγών συνολικά.

Engineering, procurement, construction and commissioning of a 192MW combined cycle power plant in Takoradi, Ghana

Πηγή: ΕΦΣΥΝ

Print Friendly, PDF & Email