Μυτιληναίος: Στο 3,2382% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών