Μυτιληναίος: Στο 2,2847% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών