Μυτιληναίος: Στο 1,3436% το ποσοστό των ιδίων μετοχών (ορθή επανάληψη)

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών