Μυτιληναίος: Η Gioralex Holdings Limited προέβη σε αγορά 426 κοινών ονομαστικών μετοχών

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007