ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Η Gioralex Holdings Limited προέβη σε αγορά 5.080 κοινών ονομαστικών μετοχών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007