Μυτιληναίος: Αγορά μετοχών από Gioralex Holdings

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007