Μυτιληναίος: Αγορά μετοχών από Gioralex Holdings

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007