Μυτιληναίος: Αγορά 40.000 μετοχών από Gioralex Holdings Limited

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007