Μυτιληναίος: Αγορά 3.365 μετοχών από Gioralex Holdings Limited

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007