Μύλοι Λούλη: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ης Ιουνίου 2022