ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ – 6μηνο: Εμφανής η βελτίωση σε όλους τους τομείς

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ – 6μηνο

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 3,220 3,440 -0,58
30 ημερών 3,220 3,520 0,00
3 μηνών 2,560 3,560 25,00
6 μηνών 2,380 3,560 39,34
12 μηνών 1,900 3,560 65,05
 • Κ/ΦΣΗ: 58,21 εκατ. ευρώ
 • TIMH TΩΡΑ: 3,4000
 • P/BV: 0,644
 • ΒΟΟΚ VALUE: 5,2800 ευρώ.
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ: ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 90,35 εκατ. από 89,55 εκατ. ευρώ
 • ΕΒΙΤDA: 4,83 εκατ. ευρώ από 3,91 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: 1 εκατ. από 0,562 εκατ. ευρώ στο 2018.
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή: 0,0588 ευρώ από 0,0328 ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 48,4 εκατ. ευρώ από 43,3 εκατ. ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΟ: 12 εκατ. από 3,31 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 36,4 εκατ. από 40 εκατ. ευρώ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,40
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +2,7 εκατ. από +0,7 εκατ. ευρώ
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 34,25 εκατ. από 33,3 εκατ.
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 18,74 εκατ. από 21,92 εκατ. ευρώ.
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 50,51 εκατ. από 46,23 εκατ. ευρώ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ: 295 από 259 άτομα.

Related image

ΥΓΙΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ, υστερεί μόνον ο πολλαπλασιαστής κερδών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το 2019 ξεκίνησε αντίστροφα με την περυσινή χρονιά, καθώς οι τιμές των σιτηρών παρουσίασαν κάμψη κατά το πρώτο μισό του έτους. Με αποτέλεσμα την διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου και της καθαρής κερδοφορίας, χωρίς όμως να μπορεί να προβλεφθεί η πορεία του κατά το δεύτερο εξάμηνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφέτος δεν θα έχουμε και την περυσινή απομείωση 2,7 εκατ. ευρώ που έγραψε προκειμένου να αποτιμήσει τη θυγατρική της Kenfood.