MYΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Μέχρι που μπορεί να φτάσει(;) – Δεν τους λείπει τίποτα!

ΚΕΠΕΝΟΥ: Για τους λάτρεις των ταμειακών ροών, οι 2 μύλοι, Λούλης και Κεπενός, αποτελούν εξαιρετικές επιλογές και με την κινητικότητα που επικρατεί στον κλάδο των τροφίμων, ας μην αποκλείουμε πιθανές ανακατατάξεις.Σε βιομηχανίες μην κοιτάτε μόνο  τα p/e, αλλά να κοιτάτε και τι μπαίνει στο ταμείο, δηλαδή τις ταμειακές ροές και οι 2 μύλοι είναι μηχανές παραγωγής ροών, ειδικά εάν συνυπολογίσουμε και την κεφαλαιοποίησή τους.

 • Πιο συγκεκριμένα, ο Λούλης με καθαρά κέρδη εξαμήνου €1,025 εκ., παρουσίασε ροές από λειτουργικές δραστηριότητες €5,54 εκ., ενώ ο Κεπενός με €611 χιλ. καθαρά κέρδη, παρήγαγε €2,06 εκ.!!!! Και αντικείμενο παντός καιρού!! Και οι δύο μετοχές παρουσιάζουν ελκυστικές αποτιμήσεις (Λούλης: Ρ/Ε19: 19, P/BV: 0,64 και Κεπενού: Ρ/Ε19: 13 και P/BV: 0,57)
 • Με την αγορά να στερείται φτηνών και ποιοτικών μετοχών, είναι καθαρά θέμα χρόνου να ασχοληθούν περισσότεροι σοβαροί επενδυτές με τις παραπάνω. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι συζητήσεις για την δημιουργία νέων επενδυτικών σχημάτων, τα οποία θα εστιαστούν στην ποιοτική μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση.
 • ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Image result for μυλοι κεπενου

α. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των αλεύρων και συγκεκριμένα παράγει και διαθέτει στην αγορά άλευρα και υποπροϊόντα αλευροποιίας. Συμπληρωματικά εμπορεύεται και κάποια σχετικά με την δραστηριότητά της προϊόντα (δημητριακάκ.α.). Η έδρα της εταιρείας είναι στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, όπου βρίσκεται η παραγωγική της μονάδα και οι
κεντρικές της αποθήκες.

 • Διαθέτει υποκαταστήματα στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Λάκος Κυρίλλου), στην Καβάλα (Κοκκινόχωμα Καβάλας) και στη Θεσσαλονίκη (Β.Ι.Π.Α. Νέας Ραιδεστού), τα οποία λειτουργούν ως κέντρα διανομής.
 • Το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων είναι χονδρικές και τα προϊόντα διανέμονται σε όλους τους επαγγελματίες της αγοράς (αρτοποιούς, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εμπόρους κ.α.) με φορτηγά ιδιόκτητα και δημοσίας χρήσης.

β. Ο κλάδος μας είναι οξύτατα ανταγωνιστικός και επηρεάζεται άμεσα από το κόστος της α’ ύλης (σιτάρι – χρηματιστηριακό είδος).Η εταιρεία μας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις του κλάδου βάσει των πωλήσεών της.

γ. Η εταιρεία έχει ένα οικόπεδο έκτασης 21.579 τ.μ. στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών όπου στεγάζονται τα γραφεία, το βιομηχανοστάσιο και οι αποθήκες σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 11.809 τ.μ.
Επίσης εντός του 2007 αγόρασε και άλλο οικόπεδο το οποίο είναι συνεχόμενο του πρώτου και συνολικού εμβαδού 8.400 τ.μ., επί του οποίου ανεγέρθη κτίριο 855 τ.μ., το οποίο είναι μισθωμένο.

 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε ευρώ 15,77 εκατ. μειωμένες κατά 5,47% σε σχέση με τις πωλήσεις της αντίστοιχη περιόδου 2018. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας, κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, ανήλθαν σε ευρώ 4,51 εκατ. (ποσοστό
28,62 % επί των πωλήσεων), ενώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2018, είχαν ανέλθει σε 4,17 εκατ. (ποσοστό 25,03 %), σημειώθηκε δηλαδή αύξηση στα απόλυτα ποσά κατά 8,11%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 839.238,16 ευρώ, έναντι 351.364,04 ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.

 • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας, κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, ανήλθαν σε 611.712,73 ευρώ, έναντι 210.157,20 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Image result for μυλοι κεπενου

To σύνολο του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) της εταιρείας την 30/06/2019 ανήλθε σε 13,90 εκατ. ευρώ, έναντι 15,06 εκατ. ευρώ την 31/12/2018.

 • Σημειώνεται ότι την 30/06/2019, μετά την αφαίρεση δεσμευμένων καταθέσεων, 4,50 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν ενεχυριαστεί έναντι ισόποσου μακροπρόθεσμου δανείου, ο δανεισμός ανέρχεται σε 9,40 εκατ. ευρώ.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε ποσό 1.526.890,17 ευρώ, έναντι ποσού 909.600,30 ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 19,46 εκατ. ευρώ.
 • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2,06 εκατ. από εκροές 1,67 εκατ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ 1,85 εκατ. ευρώ.
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου 1,65 εκατ. ευρώ.
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,89 εκατ. ευρώ.
 • Image result for μυλοι κεπενου

Μέρισμα χρήσης 2018: Το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2018 ανήλθε σε 0,043 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό μέρισμα σε 0,0387 ευρώ ανά μετοχή. Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 288.100 ευρώ από κέρδη χρήσης 2018 και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας).  Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 259.290 ή 0,0387 ευρώ ανά μετοχή.

 • Image result for μυλοι κεπενου

Η όσφρηση σε ειδοποιεί από μακριά. Με τη μεθυστική μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού από τον φούρνο της γειτονιάς.

Η όραση μαγνητίζεται από το χρώματα της γης, που συνδυάζονται στο καρβέλι, παντρεμένα από την παράδοση.Από το σκούρο του χώματος μέχρι το φωτεινό κίτρινο του ήλιου.

Η αφή γιορτάζει με το άγγιγμα του ψωμιού και την ονειρεμένη εναλλαγή ανάμεσα στη χρυσαφένια κόρα και την τρυφερή υφή που κρύβει μέσα του.

Η ακοή ερεθίζεται με το στιβαρό ζούπηγμα του καρβελιού που θρυμματίζει την κόρα και απελευθερώνει οσμές και υποσχέσεις.

Η γεύση μεθάει από την πρώτη επαφή με την άκρη του χειλιού και της γλώσσας, κι ο ουρανίσκος μαγεύεται χορεύοντας με τις μπουκιές που στροβιλίζονται στο στόμα.

Μύλοι Κεπενού

Δουλεύουμε και για τις πέντε αισθήσεις.

Και υποκλινόμαστε στην έκτη αίσθησή μας, τη μνήμη,

Που έρχεται από τους αιώνες ως άνεμος,

με αρώματα Ελλάδας, χώματος, μόχθου και αγώνα.

Η μνήμη μας.

Η γη μας.

Το ψωμί μας.

 • Ελένη Κεπενού- Από το 2011 ασχολείται ενεργά στην εταιρεία Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ στους τομείς της εμπορικής και οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας.

Η κα Ελένη Κεπενού είναι Managing Director της Εταιρείας Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ και αποτελεί τη νέα γενιά στο χώρο των Ελληνικών Επιχειρήσεων . Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ ΑΕ και είναι Μέλος του ΔΣ του ΣΕΒΠΕ & ΔΕ.

Έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά. Έχει αρθρογραφήσει αρκετές φορές για την επιχειρηματικότητα και τους νέους.

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου % Δικ. Ψήφου Σύνολο % Δικ Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 33,299 33,299 14 Ιουν 2019 Ανέρχεται του 25%
ΚΕΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33,299 33,299 14 Ιουν 2019 Ανέρχεται του 25%
ΚΕΠΕΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 13,0 13,0 22 Νοε 2013
ΚΕΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,6 8,6 14 Ιουν 2019 Κατέρχεται του 10%

***

ΥΓ μ/μ: Λάτρης του γυναικείου φύλλου και των ικανοτήτων του ο μ/μ, αντιλαμβάνεσθε πόσο ανέβηκε η εκτίμηση του για την εταιρεία. Συγχαρητήρια στους γονείς της.

ΥΓ1: Τρεις οι θυγατέρες του μ/μ… Τα καμάρια του!

Print Friendly, PDF & Email