Μπουτάρης: Ανακοίνωση – αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Ι. Μπουτάρης & Υιός Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων” γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, άρθρο 44, παρ. 1, εδαφ. α, περίπτωση αβ), κα  Αναστασία Αρτοπούλου (τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) υπέβαλε την παραίτησή της, την Δευτέρα 29/3/2021, για προσωπικούς λόγους.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ