Μπορεί να γίνει πρόβλεψη σεισμών; – Μέθοδοι πρόγνωσης των σεισμών [+ΒΙΝΤΕΟ]

Μπορεί να γίνει πρόβλεψη σεισμών; – Μέθοδοι πρόγνωσης των σεισμών [ΒΙΝΤΕΟ]

  • του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ: Κάποιες προσπάθειες για την πρόγνωση σεισμών έχουν δώσει κάποια μικρά αποτελέσματα, δεν έχουν δώσει όμως κάποια αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας μέθοδο πρόγνωσης. Για να θεωρηθεί μια μέθοδος πρόγνωσης επιτυχημένη, θα πρέπει να εκτιμά με ακρίβεια τις παραμέτρους της πρόγνωσης (όπως τόπο, χρόνο, μέγεθος) και ταυτόχρονα, το κυριότερο, τη βεβαιότητα πως θα γίνει σεισμός. Η ακρίβεια των παραμέτρων δεν έχει σαφώς καθοριστεί μέχρι σήμερα.

Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ: Η προειδοποίηση για σεισμούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές αμφισβητείται από πολλούς πως πρέπει να ανακοινώσιμη στο κοινό, καθώς μπορεί να προκαλέσει περισσότερα θύματα από το σεισμό αυτό καθαυτό, λόγω κυρίως του πανικού που θα προκύψει και όλων των συμπαρομαρτούντων. Ακόμη, είναι αδύνατο να εκκενωθεί έγκαιρα και σε απόλυτο ποσοστό μια κατοικημένη περιοχή, ενώ σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα στην εκκένωση νοσοκομείων, γηροκομείων, κτλ. Παρά ταύτα, εφαρμόζεται ήδη σειρά συστημάτων άμεσης προειδοποίησης για σεισμούς σ΄ όλο τον κόσμο.

ΜΕΘΟΔΟΣ Β.Α.Ν.: Με σκοπό την ακόμη πιο έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την πρόγνωση των σεισμών. Μία από τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες είναι η μέθοδος ΒΑΝ, μια επινόηση των Ελλήνων φυσικών Βαρώτσου, Αλεξόπουλου και Νομικού. Είναι πάντως αλήθεια ότι η ομάδα αυτή των φυσικών και η μέθοδός τους έχουν δεχθεί έντονη πολεμική κατά καιρούς από μεγάλη μερίδα συναδέλφων τους. Βασική παράμετρος της μεθόδου αυτής είναι οι ηλεκτρικές ώσεις που αναδύονται από τα πετρώματα όταν αυτά βρίσκονται υπό μηχανική τάση που υπερβαίνει ένα κρίσιμο σημείο αντοχής αυτών των πετρωμάτων. Είναι λογικό ότι κεντρική θέση στη μέθοδο αυτή και κύρια αντικείμενα παρατηρήσεων είναι οι ρηξιγενείς ζώνες του φλοιού [ρήγματα]. Τα πρόδρομα αυτά ηλεκτρικά σήματα από τα πετρώματα, που “συνωθούνται” κινούμενα, εμφανίζονται στο δίκτυο καταγραφής ακόμη και τρεις μήνες πριν την εκδήλωση του σεισμού και συνεκτιμώνται με άλλα δεδομένα από την ομάδα ΒΑΝ, όπως οι μαγνητικές διαταραχές που γεννώνται ταυτόχρονα με τις πρόδρομες ηλεκτρικές και η επιτάχυνση της σεισμικότητας.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Υπάρχουν ακόμη προσπάθειες, που δίνουν μοντέλα για τις διαδικασίες της γένεσης του σεισμού καθώς πλησιάζει ο χρόνος της θραύσης του ρήγματος και, αναλύοντας δεδομένα μετρήσεων, βελτιώνουν σημαντικές παραμέτρους της πρόγνωσης και δίνουν συνθήκες βεβαιότητας για την έλευση του σεισμού. Σημαντική συνεισφορά στην πρόγνωση, εκτός από τις επίγειες μετρήσεις, έχουν ήδη, και εκτιμάται πως θα έχουν ακόμη περισσότερη στο εγγύς μέλλον, οι δορυφορικές παρατηρήσεις της Γης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Γαλανόπουλος (1970). Σεισμολογία. 2. Gerassimos A. Papadopoulos (2002). “The Athens, Greece, Earthquake (Ms 5.9) of 7 September 1999: An Event Triggered by the zmit, Turkey, 17 August 1999 Earthquake?”. Bulletin of the Seismological Society of America, 92: σ. 312-321. 3. Βασίλης Νέδος – Μάχη Τράτσα (2006). “Μετά σεισμόν… προφήτες”, tovima.gr. 4. D.D. Dionysiou, G.A. Papadopoulos, E.N. Sarris and P. Tsikouras (1993). “Newtonian and post-Newtonian tidal theory – Variable G and earthquakes”, Earth, Moon, and Planets, 60: 127-140. 5. D.D. Dionysiou, G.A. Papadopoulos, E.N. Sarris and P.G. Tsikouras (1994). “Newtonian tidal theory and PPN metric theory – Variable G and earthquakes, II”, Earth, Moon and Planets, 64: σ. 1-29. 6. G. Drakatos, D. Papanastassiou, G. Papadopoulos, H. Skafida and G. Stavrakakis (1998). “Relationship between the 13 May 1995 Kozani-Grevena (NW Greece) earthquake and the Polyphyto artificial lake”, Engineer. Geology, 51: 65-74. 7. G.A. Papadopoulos (1998). “Testing the triggering of strong earthquakes in dam areas – An application in Polyphyto dam, Greece”. Cahiers du Centre Europeen Geodynamique et Seismologie, 16: 71-76. 8. Annals of Geophysics, Vol. 47, N. 1, February 2004. 9. Earthquakes – Do we really want accurate predictions?”. geography-site.co.uk. 10.Wikipedia: λήμμα, πρόγνωση σεισμών.

Konstantinosa.oikonomou@gmail.com www.scribd.com/oikonomoukon

λεζαντα: Συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Κίνα για την προειδοποίηση έλευσης σεισμών από τα πρώιμα σεισμικά τους κύματα, γνωστά σήμερα ως P-κύματα.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=-ih_nLymG4Q&list=PLBIjTiUGfNYBsRZF0S3pD4n_BfCAj7jou&index=126