Μπήτρος: Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σημειώματος

Επισυνάπτεται πληροφοριακό σημείωμα για την μεταβίβαση , έναντι μετοχών, στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της – κατά 100% θυγατρικής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ- εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., που αφορούν την δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, στην εταιρία με την εμπορική επωνυμία” ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ” (ΣΙΔΜΑ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ