Μουζάκης: Σε μερική αναστολή το προσωπικό μέχρι τις 31/12

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ, έχοντας συναίσθηση του κινδύνου, για το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της, από την εξάπλωση του κορονοϊού (Covid-19), αλλά και τον περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, για τη Γενική Απαγόρευση Κυκλοφορίας (lockdown),  αποφάσισε την συνέχιση της μερικής  αναστολής του προσωπικού της έως  της 31/12/2020.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση Δ.Σ 18.12.20