Motor Oil: Λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29/05/2020 έληξε το εγκεκριμένο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2018 πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η Εταιρεία προέβη μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ στην αγορά 96.353 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 12,88 €/μετοχή. Οι ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία αντιστοιχούν στο 0,09% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2020