Motor Oil: Κέρδη 202 εκατ. ευρώ το 2021 – Αύξηση 68% του κύκλου εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Motor Oil το 2021 διαμορφώθηκε σε 10.266,6 εκατ. έναντι 6.120,4 εκατ. τη χρήση 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67,74%, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας.

Οπως εξηγείται στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 72,89%, η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 13,80% ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 3,55% (μέση ισοτιμία 2021: 1€ = 1,1827$ έναντι 1€ = 1,14220$ τη χρήση 2020).

Ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου είναι εμφανής καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε 79,24% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2021 έναντι 76,65% το 2020 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,18% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2021 έναντι 82,62% το 2020).

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2021 στο ποσό των Ευρώ 755.502 χιλ. έναντι Ευρώ 352.711 χιλ. τη χρήση 2020, ήτοι αυξημένο κατά 114,20%. Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι τη χρήση 2021 ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό αύξησης (67,74%) έναντι του Κόστους Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (αυξήθηκε κατά 64,90%).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2021 σε Ευρώ 489.580 χιλ. από Ευρώ 84.845 χιλ. το 2020 (αύξηση 477,03%)

Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2021 σε Ευρώ 258.204 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 137.663 χιλ. τη χρήση 2020. Τα κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2021 σε Ευρώ 241.369 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 136.435 χιλ. τη χρήση 2020.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2021 σε Ευρώ 202.363 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 113.478 χιλ. τη χρήση 2020. Τα κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2021 σε Ευρώ 183.166 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 112.904 χιλ. τη χρήση 2020.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «η Διοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2021 ποσού Ευρώ 99.704.682 (ή 0,90 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2021 ποσό 22.156.596 (ή 0,20 ευρώ ανά μετοχή) από το Νοέμβριο του 2021, ενώ το υπόλοιπο ποσό 0,70 ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2022».