ΜOTOR OIL: Η εικόνα της μετοχής παραμένει απογοητευτική- Τεχνική προσέγγιση (13/8)

Motor Oil

Στα 11,10 ευρώ έκλεισε η Motor Oil χθες, με οριακές απώλειες 0,27%. Και η αλήθεια είναι πως η εικόνα της μετοχής τις τελευταίες εβδομάδες είναι και πάλι απογοητευτική, με απώλειες 30% από τα υψηλά των 15,63 ευρώ στις αρχές Ιουνίου. Σημειώνεται πως η μετοχή ytd βρίσκεται στο -46.46% από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των μη – τραπεζικών μετοχών.

Διαγραμματικά και μέχρι να έλθει μια πολύ ισχυρή αντίδραση για να αρχίσουνε να αλλάζουνε τα δεδομένα. Η τάση είναι πλήρως αρνητική. Αναφορικά με τις επόμενες στηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα των 10,95 – 11,00 ευρώ και 10,60 – 10,70 ευρώ. Τώρα απώλεια και αυτών των στηρίξεων, θα οδηγήσει σε περαιτέρω, πιθανόν και βίαιη, πτώση, με τη μετοχή να κλείνει το μεγάλο ανοιχτό gap στα επίπεδα των 10,80 – 10,90 ευρώ.

Τώρα, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Μόνο μετά από μια πραγματικά ισχυρή αντίδραση, θα μπορούσε να αρχίσουμε να μιλάμε για βελτίωση της τάσης. Αναφορικά με τις επόμενες αντιστάσεις- μεγάλους στόχους, έχουμε τα επίπεδα των 12,00 – 12,10 και 12,40 – 12,50 ευρώ. Μόνο μετά από επιστροφές υψηλότερα αυτών των επιπέδων μπορούμε να μιλήσουμε για ουσιαστική βελτίωση της κεντρικής τάσης της μετοχής.

http://www.greekfinanceforum.com/hunterfiles/hunter.html
Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Greek Finance Forum μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση/σύσταση για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση κινητών αξιών/χρεογράφων οποιασδήποτε κατηγορίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση του website του Greek Finance Forum δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παρακίνηση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης καθώς και ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή από το website του Greek Finance Forum (website).