Motor Oil: Απόφαση Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 5.000.000  μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 18 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 8 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 3 Ιουλίου 2020 μέχρι και 27 Μαΐου 2022. Οι αγορές μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο