Motor Oil: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 32,38 ευρώ η Alpha Finance – Διατηρεί τη σύσταση ‘’Buy’’

Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή της Motor Oil βλέπει η Alpha Finance, η οποία προχωρά σε αύξηση της τιμής στόχου στα Ευρώ 32,38 από Ευρώ 25,56, με περιθώριο ανόδου 36% και με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το τρέχον έτος να τοποθετείται στο 6%.

Η χρηματιστηριακή αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τη μετοχή έπειτα από την πρόσφατη επικαιροποίηση του στρατηγικού πλάνου 2030 της Motor Oil, ύψους Ευρώ 4 δισ., το οποίο οριοθετεί μία ολιστική προσέγγιση της πράσινης μετάβασης μέσω τεσσάρων διακριτών στρατηγικών πυλώνων, με στόχο να αναδείξει τον Όμιλο σε έναν Διαφοροποιημένο Ενεργειακό Ηγέτη στην ευρύτερη περιοχή.

Πιο αναλυτικά, ο Όμιλος αναμένεται να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ από τα 837ΜW σήμερα στα 1GW τα επόμενα δύο έτη, με τον στόχο των 2GW να βελτιστοποιεί την αναλογία του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου και τη συνεισφορά του στη λειτουργική κερδοφορία να εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περισσότερα από Ευρώ 250 εκατ. μέχρι το 2030. Παράλληλα, το δίκτυο ηλεκτροκίνησης (e-mobility) θα συνεχίσει να αναπτύσσεται υιοθετώντας νέες μορφές φόρτισης (ηλεκτ. ταχυφορτιστές, υδρόγονο κτλ.), με τα σημεία φόρτισης να αναμένεται να φτάσουν τα 4.000 μέχρι τα τέλη του 2030 από 1.021 σήμερα.

Η παραγωγή, χρήση και ανακύκλωση των ανανεώσιμων/εναλλακτικών καυσίμων/πρώτων υλών (φυσικό αέριο, υδρογόνο, βιοκαύσιμα/e-fuels), η διαχείριση στερεών υλικών καιαποβλήτων/επεξεργασίας νερού (waste management), η προώθηση επενδύσεων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος (υδρογόνο, e-μεθανόλη, έργο αποθήκευσης-δέσμευσης άνθρακα-CCS) μέσω των πρόσφατων εξαγορών, συνεργασιών (ΔΕΗ για πράσινο υδρογόνο, Verd, Thalis, Prasino Ladi) και υλοποίησης προγραμμάτων από την ΕΕ αποτελούν την ολιστική προσέγγιση της πράσινης μετάβασης του Ομίλου.

Η σημαντική παρουσία του Ομίλου στην κυκλική οικονομία και η δημιουργία μίας διασυνδεμένης πράσινης ενεργειακής κοινότητας αποτελούν το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια, προσβλέποντας σε λειτουργική κερδοφορία από μη ορυκτά (non fossil activities) από Ευρώ 221 εκατ. περίπου το 2023 σε άνω του 40% επί του συνόλου μέχρι το 2030. Παράλληλα, η παραδοσιακά ισχυρή θέση του διυλιστηρίου αναμένεται να ενισχυθεί με επιλεκτικές επενδύσεις (νέα μονάδα προπυλενίου), διατηρώντας έτσι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Παράλληλα, η σταδιακή επιστροφή των περιθωρίων διύλισης στην κανονικότητα, τα οποία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ενεργειακής μετάβασης και μετεξέλιξης του Ομίλου.

Όπως επισημαίνει στην έκθεσή της η χρηματιστηριακή, η Motor Oil διαπραγματεύεται 3,8x το EV/adj. EBITDA ’24, ενώ οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιεί (SoTP, EV/adj. EBITDA mid-cycle, 2-stage DCF) και η νέα τιμή στόχος, διαμορφώνουν τον δείκτη σε 4,9x, χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο (8,1x) διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, ενώ διαχρονικά η εταιρεία διαπραγματεύεται με ένα premium 1,1x σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο στα τρέχοντα επίπεδα τιμών όσο και με βάση τη νέα τιμή στόχο, διαπραγματεύεται σε discount, δικαιολογώντας έτσι re-rating της μετοχής.

Η υψηλή μερισματική απόδοση άλλωστε στα επίπεδα άνω του 6% κατά μέσο όρο για την περίοδο (2023-2027) και η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών στα επίπεδα του 11%, σε συνδυασμό με την επαναγορά μετοχών, ενισχύουν περαιτέρω, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, τις θετικές προοπτικές του Ομίλου.