Μοτοδυναμική: Στις 16/06 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τροποποίηση:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Πέμπτη 16/06/2022