Μοτοδυναμική: Απόκτηση 525.000 μετοχών από την Ευανθία Κιζλαρίδου στο πλαίσιο της ΑΜΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει ότι η κα Ευανθία Κιζλαρίδου, σύζυγος του  κ. Σωτήρη Χατζίκου, Διευθύνοντος Σύμβουλου, γνωστοποίησε την 20-05-2019 στην ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ότι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, άσκησε το δικαίωμα προτίμησής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. για την απόκτηση 525.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας έναντι τιμήματος 294.000 ευρώ (συνολική καθαρή αξία).

Print Friendly, PDF & Email