Μοτοδυναμική: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ