ΜΟΗ ή ΕΛΠΕ; Παράλληλοι βίοι, και ενδιαφέρουσες μετοχές στα τρέχοντα επίπεδα

Τα ΕΛΠΕ έχασαν 10% στην τιμή τους από την κορυφή στα μέσα Μαϊου˙ η ΜΟΗ έχασε 14%..

Ωστόσο, ακόμα και μετά από τέτοια απομείωση, η ΜΟΗ πρόκειται να δώσει το υπόλοιπο 1,4€ του μερίσματος (χρ. 2023), το οποίο αφορά στο 5,6% στα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Τα ΕΛΠΕ, από την άλλη, θα δώσουν 0,6€ αντίστοιχο μέρισμα, ήτοι 7,4% απόδοση.

Οι ημερομηνίες αποκοπής είναι αντίστοιχα η 26η Ιουνίου και η 10η Ιουλίου˙ η απόδοση μερίσματος είναι μικτή (5% φόρος).

Διαγραμματικά, η ΜΟΗ «χρωστάει» τα 30 ευρώ, καθώς έχει αφήσει ξεκρέμαστο το αγοραστικό σήμα που είχε δώσει (και ξανατίμησε) στην περιοχή των 25 ευρώ. Πρώτη αντίσταση, η ζώνη των 28. Η βάση βρίσκεται στα 23,5.

Τα ΕΛΠΕ έχουν σαφώς ανθεκτικότερη συμπεριφορά, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί καν από το αγοραστικό σήμα από στα 8,15€. Τα 9 ευρώ είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, με επόμενη βασική στήριξη τα 7,20 αν τα πράγματα στραβώσουν, ενώ κάτω από 7,9 θα φύγουν οι βραχυπρόθεσμοι.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.