Moda Bagno: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

H εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

– Ημερομηνία ανακοίνωσης των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

– Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021. 

-Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2020.
-Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.