MLS: Το ΧΑ υποδέχθηκε το εταιρικό ομόλογο της εταιρίας, το πρώτο που εντάσσεται στην Εναλλακτική Αγορά

Το Εταιρικό Ομόλογο εγκαινίασε την Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007.

Συνολικά εκδόθηκαν και διαπραγματεύονται 400 κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 10.000 ευρώ η κάθε μία.

Οι ομολογίες προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου συνολικού ποσού 4 εκατ. ευρώ, διάρκειας 4 ετών και σταθερού επιτοκίου 5,30% ετησίως.

Οι ομολογίες διατέθηκαν μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης με σύμβουλο έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου την BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Ο κ. Ιωάννης Καματάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας και ο κ. Ευάγγελος Χαρατσής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ κήρυξαν τη Λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ακολούθησε σύντομη ενημέρωση για τη λειτουργία της αγοράς Εταιρικών Ομολόγων.

Με την ευκαιρία της ένταξης προς διαπραγμάτευση του πρώτου Εταιρικού Ομολόγου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τόνισε:

«Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχεται σήμερα το εταιρικό ομόλογο της εταιρίας, το πρώτο που εντάσσεται στην Εναλλακτική Αγορά. Στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον, αναλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ρόλου της Κεφαλαιαγοράς στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ελπίζουμε ότι η ένταξη σήμερα του εκδοθέντος από την εταιρία ομολόγου στην ΕΝ.Α. θα αποτελέσει την απαρχή για μια αποτελεσματική αγορά εταιρικών ομολόγων στην Ελλάδα. Μια αγορά που θα μπορέσει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες των επαγγελματιών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων, του επενδυτικού κοινού και της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Η δημιουργία μιας υγιούς και εύρωστης αγοράς εταιρικών ομολόγων είναι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε και να διαφυλάξουμε όλοι οι συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Άλλωστε είναι ένα παγκοσμίως καταξιωμένο εργαλείο χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που ξέρουν να σέβονται και να αξιοποιούν την επενδυτική κοινότητα με συνέχεια. Για τους επενδυτές είναι ένα νέο επενδυτικό προϊόν που έχει προκλήσεις αλλά και σημαντική περιπλοκότητα στις τεχνικές αποτίμησης και αξιολόγησης του επενδυτικού ρίσκου».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΛΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κ. Ιωάννης Καματάκης, δήλωσε με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση:

«Οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν πως “Η Αρχή είναι το ήμισυ του Παντός”. Και εδώ έγινε η Αρχή. Ίσως είναι μια σημαντική στιγμή για την Ελληνική Οικονομία: Αναμφίβολα η ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών Ομολόγων στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Οικονομίας. Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις θα ισχυροποιηθούν, θα επεκταθούν, θα δημιουργήσουν πλούτο, θα κάνουν προσλήψεις, θα ανοίξουν δουλειές.

Συγχρόνως θα ωφεληθούν και οι ιδιώτες (και αυτό συμβαίνει κατά κόρον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ανεπτυγμένη Ευρώπη) καθώς θα δημιουργηθεί πρόσθετο εισόδημα το οποίο με τη σειρά του θα ενισχύσει την κατανάλωση. Ακόμη, όλος ο κύκλος των επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα (Ελληνικές Τράπεζες, Private Banking, Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμεία και Οργανισμοί, Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρίες Wealth Management κλπ) θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως.

Τέλος, χρήματα Ελλήνων που γνωρίζουν και επενδύουν σε Ομόλογα δε θα φεύγουν στο εξωτερικό σε Ομόλογα ξένων εταιριών, αλλά θα μένουν και θα δημιουργούν πλούτο στην Ελλάδα. Εμείς στην ΜΛΣ πιστεύουμε πολύ στη συνεργασία (και όχι τόσο στον ανταγωνισμό) και όποτε οι Έλληνες συνεργαστήκαμε στο παρελθόν κάναμε θαύματα».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ κ. Ευάγγελος Χαρατσής, σε σύντομη ομιλία μεταξύ άλλων τόνισε: «Η νέα ομολογιακή αγορά που απευθύνεται κυρίως σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην παροχή ρευστότητας σε μία φάση που το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να τις υποστηρίξει στον βαθμό που θα ήταν επιθυμητό. Παράλληλα αποτελεί μία ελκυστική εναλλακτική μορφή επενδύσεων για όσους επενδυτές επιθυμούν να επενδύσουν σε τίτλους σταθερής απόδοσης. Η χώρα μας βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη στον τομέα των ομολογιακών εκδόσεων με τις υφιστάμενες ομολογιακές εκδόσεις να αποτελούν μόλις το 3,5% του ΑΕΠ έναντι περίπου 43,5% που αποτελεί τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο».