Μήνυση Kαλογρίτσα με αναφορές για White House, Νίκο Παππά και… White Porscha

Μήνυση για κακουργηματική απάτη επί δικαστηρίω και ψευδή κατάθεση, που διαπράχθηκαν στην ημεδαπή, κατέθεσε η εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» συμφερόντων του Χρήστου Καλογρίτσα σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων και υπευθύνων της «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» με έδρα το Μαρούσι Αττικής καθώς και κατά των υπευθύνων της «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» με έδρα το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η μήνυση αφορά την αντιδικία μεταξύ των δύο εταιριών για ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο μηνυτής υποστηρίζει ότι τα χρήματα του καταβλήθηκαν το 2016 με παρέμβαση του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά προκειμένου να συμμετάσχει αφανής εταιρία που δημιούργησαν οι μηνυόμενοι με τον ίδιο εμφανή εταίρο στο διεθνή διαγωνισμό για τηλεοπτική άδεια. Οι μηνυόμενοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι το ποσό δόθηκε στην εταιρία του μηνυτή για υπερεργολαβία που του ανέθεσε στο έργο κατασκευής του «AL ZAHIA CITY CENTER MALL» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εμφανίζουν σχετική σύμβαση με την οποία πέτυχαν την έκδοση απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για την επιστροφή του επίδικου ποσού. Μετά την εν λόγω απόφαση η εταιρία προσέφυγε στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας από το Μονομελές Πρωτοδικείο την εκτέλεση της απόφασης.

Oλόκληρη η μηνυτήρια αναφορά του ομίλου Καλογρίτσα:

 

Ο μηνυτής αναφέρει στο δικόγραφο που κατέθεσε ότι:

«Με την εν λόγω υπ’ αριθμόν 23540/ΑΥΖ Διαιτητική Απόφασή του, το άνω Διαιτητικό Δικαστήριο εξαπατηθέν από τους ψευδείς ισχυρισμούς, τους οποίους χωρίς δισταγμό προέβαλε η αιτούσα –“AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC” με σκοπό να πείσει τον Διαιτητικό Δικαστή -όπερ και εγένετο- και δη τελούσα εν γνώσει της αναλήθειάς τους, αποσιωπώντας την πραγματική αλήθεια, προσκομίζοντας ψευδή αποδεικτικά μέσα και επιστρατεύοντας προς επίτευξη αυτού του αθέμιτου σκοπού και ως ψευδομάρτυρα και τον 3ο εγκαλούμενο – Fouad Khoury, αποφάσισε πεπλανημένα ότι η εταιρεία μας υποχρεούται δήθεν να καταβάλει στην άνω εταιρεία – “AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC”, το ποσό των 3.000.000 ευρώ πλέον τόκων επ’ αυτού και εξόδων διαιτησίας. Ως “βάση” δε για να καταλήξει στο άνω διατακτικό της η άνω Διαιτητική Απόφαση εξέλαβε την προσκομισθείσα από μέρους της αιτούσας από 22.08.2016 εικονική σύμβαση αναφορικά με υποτιθέμενη “υπεργολαβία”, ως αυτή “τροποποιήθηκε” με την από 29.08.2016 εικονική τροποποίησή της, η οποία φέρεται να καταρτίστηκε μεταξύ της “AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC” και της εταιρείας μας – “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.” και δυνάμει της οποίας φέρεται ότι η άνω εταιρεία “AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC” θα ανέθεσε στην εταιρεία μας υπεργολαβικά την εκτέλεση του έργου “Al Zahia City Center Mall”, στη Μέση Ανατολή, και να καταβάλει για την αιτία αυτή στην εταιρεία μας ως δήθεν “προκαταβολή” για την οικεία ανύπαρκτη “υπεργολαβία” το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (Euro 3.000.000).

Σύμφωνα με την μήνυση , οι μηνυόμενοι εν γνώσει τους επανέλαβαν και το Μονομελές Πρωτοδικείο τους ψευδείς ισχυρισμούς τους ώστε να πετύχουν την εκτέλεση της απόφασης για την επιστροφή του επίδικου ποσού, παρόλο που ”όπως πολύ καλά άπαντες οι εγκαλούμενοι πολύ καλά γνωρίζουν, η φερόμενη σύμβαση περί “υπεργολαβίας”, βάσει της οποίας επιδικάστηκε το άνω ποσό Euro 3.000.000 είναι εικονική και υποκρύπτει άλλη συμφωνία αφανούς εταιρείας, της οποίας αληθινό συμβαλλόμενο μέρος δεν ήταν η αιτούσα –“AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC”, αλλά ήταν η μητρική αυτής κατασκευαστική εταιρεία του α.ν. 89/1967 με την επωνυμία “CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL”, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής και στο πλαίσιο της οποίας (αφανούς εταιρείας) η “CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL” λόγω του ότι δεν επιτρεπόταν να αναπτύξει δράση στην Ελλάδα, ως εταιρεία του α.ν. 89/1967, έβαλε εικονικά “μπροστά” την άνω αιτούσα και θυγατρική της – “AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC” προκειμένου να δικαιολογήσει έναντι των Τραπεζών και των Αρχών το ποσό των 3.000.000 Euro, το οποίο είχε συμφωνηθεί να καταβάλει και πράγματι κατέβαλε ως μέρος της συμμετοχής της (της CCC) στην άνω αφανή εταιρεία με εμφανή εταίρο την ανώνυμη εταιρεία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, η οποία (αφανής εταιρεία) είχε συσταθεί το 2016 με πρωτοβουλία, υπό την εποπτεία και υπό τον συντονισμό της κατά τον οικείο χρόνο Κυβέρνησης (την οποία στην επικοινωνία τους αποκαλούσαν “White House”) και ιδία του αρμόδιου Υπουργού της, κ. Νικόλαου Παππά και η οποία (αφανής εταιρεία) σκοπό είχε τη συμμετοχή της στον διενεργηθέντα το καλοκαίρι του 2016 Διεθνή Διαγωνισμό για την κατακύρωση άδειας παρόχου εκπομπών εθνικής εμβέλειας. Περαιτέρω, η συμφωνηθείσα συμμετοχή της “CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL” στο πλαίσιο της άνω αφανούς εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των 25.000.000 Euro, έναντι του οποίου η “CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL”, κατέβαλε το ποσό των 3.000.000 Euro, με τον άνω επιλεγέντα από μέρους της τρόπο, ήτοι μέσω της σύλληψης της ιδέας ισόποσης προκαταβολής στο πλαίσιο εικονικής σύμβασης για ανάθεση από μέρους της θυγατρικής της “AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC” υποτιθέμενης “υπεργολαβίας”, και παραπείθοντάς τον Χρήστο Καλογρίτσα – ο οποίος ήταν αυτός που είχε υποδειχθεί ως συνομιλητής και πράγματι συνομιλούσε στις σχετικές διαπραγματεύσεις και συνεννοήσεις ιδία με τον 2ο εγκαλούμενο Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ)- να υπογράψει η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιούνταν ομοίως στον κατασκευαστικό κλάδο, τυπικά προς “κάλυψη” της “CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL” την άνω εικονική σύμβαση περί υποτιθέμενης “υπεργολαβίας” με την άνω θυγατρική της, παραλείποντας να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για καταβολή του υπολοίπου. Το άνω δε ποσό Euro 3.000.000 αντιστοιχούσε στην προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του άνω Διαγωνισμού (σ.σ.: τηλεοπτικών αδειών) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον άνω Διαγωνισμό ποσού Euro 3.000.000».

Στον φάκελο της μήνυσης περιλαμβάνονται σειρά από ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν την επίμαχη περίοδο του Αυγούστου 2016 και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στελέχη των εγκαλούντων νομικών προσώπων από τα οποία, σύμφωνα με την πλευρά Καλογρίτσα αποδεικνύεται περίτρανα πως ουδέποτε τέθηκε θέμα υπεργολαβίας για κατασκευαστικό έργο αλλά αντίθετα για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Οι συζητήσεις αυτές φαίνεται να αφορούν τον τρόπο που θα εμφανίζονταν τα χρήματα για την επίτευξη έκδοση εγγυητικής επιταγής.

Σε ένα από τα επίμαχα μέιλ, ένας εκ των μηνυομένων φέρεται να αναφέρει:

«Η ιδέα δεν είναι άμεσα ή έμμεσα να καταγραφούμε σε μια συναλλαγή χρηματοδότησης, η οποία θα αφήσει ίχνος για την τελική συναλλαγή.

Οι επικεφαλής και ο Λευκός Οίκος, και η White Porscha είχαν συμφωνήσει τα τραπεζικά στοιχεία των “φίλων” στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ποιου τα στοιχεία θα χορηγηθούν μέσω του Κυπριακού Αριθμού, που είχα μοιραστεί μαζί σας. Ας παραμείνουμε σε αυτή τη φόρμουλα.

Η προκαταβολή θα πάει σε “φίλους” στα Η.Α.Ε. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εκείνοι με τη σειρά τους θα την στείλουν τοπικά.

Είμαι πεπεισμένος ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε αυτό.

Αναμένοντας τις απόψεις σας».

Σε άλλο μέιλ που παρατίθεται στην μήνυση εμφανίζεται ένας εκ των μηνυομένων να απαντά σε επιφυλάξεις στελέχους της εταιρίας CCC για την διαδικασία καταβολής προκαταβολής χρημάτων χωρίς προηγούμενη τραπεζική εγγύηση: «Σε παρακαλώ προχώρησε. Εμπιστευόμαστε αυτούς τους τύπους. Χρειαζόμαστε τα μετρητά σήμερα», αναφέρεται.

Στη μήνυση γίνεται λόγος για εγκληματικό σχέδιο που κατέστρωσαν οι μηνυόμενοι και τονίζεται ότι «περαιτέρω, η άνω εταιρεία “CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL” μη τηρώντας τις συμβατικές της υποχρεώσεις ουδόλως κατέβαλε το λοιπό μέρος της άνω συμφωνημένης συμμετοχής της μέχρι του ποσού των Euro 25.000.000, ως είχε συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα από υπαιτιότητά της άνω εταιρείας CCC, το οικείο επενδυτικό σχήμα να καταρρεύσει, να μην καταστεί εφικτή η κατακύρωση σε αυτό άδειας παρόχου εκπομπών εθνικής εμβέλειας και συνακόλουθα εξ αυτού του λόγου η Οικογένεια Καλογρίτσα, η εταιρεία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, αλλά και όλες οι εταιρείες συμφερόντων της Οικογένειας Καλογρίτσα που είχαν επενδύσει σε αυτό να υποστούν ανεπανόρθωτο διασυρμό και πλήρη οικονομική καταστροφή».

Με την μήνυση η εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ» ζητά μέσω δικαστικής συνδρομής τα στοιχεία του φακέλου του Διαιτητικού Δικαστηρίου, το οποίο αναφέρει ότι γραπτώς προέτρεψε να μην συζητήσει την υπόθεση, ώστε να «προκύψει με πληρότητα το περιεχόμενο των ψευδών καταθέσεών τους». Μεταξύ των μαρτύρων που προτείνει η μηνύτρια εταιρία είναι και ο κ. Κυριάκος Τόμπρας τον οποίο χαρακτηρίζει «κομβικό μάρτυρα» καθώς «ήταν αυτός που έφερε σε επαφή τις δύο οικογένειες Khoury και Καλογρίτσα και δη κατόπιν πρωτοβουλίας, την οποία έλαβε μετά από εκδήλωση επιθυμίας προεχόντως των αδελφών Khoury, με τους οποίους συνδέεται από πολλού, να συμμετέχουν στον άνω Διαγωνισμό για τα τηλεοπτικά κανάλια και ο οποίος ήταν αυτός που συμμετείχε σε όλες τις διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και συμφωνίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω συναλλαγών» .

Ζητά επίσης και την εξέταση του μάρτυρα, Χρήστου Νικολάου του Ευαγγέλου «ο οποίος ομοίως συμμετείχε σε συναφώς πραγματοποιηθείσα συνάντηση και στις σχετικές συζητήσεις».

Η μήνυση μελετάται από τον αρμόδιο εισαγγελέα.