Μήνυμα φίλου αναγνώστη για την Τεχνική Ολυμπιακή (8.4.2021)

  • ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Τι αναφέρεται στην χθεσινή ανακοίνωση:

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής η Εταιρεία), σε συνέχεια των από 15.4.2020, 24.4.2020, 11.5.2020, 24.8.2020, 23.11.2020, 26.11.2020, 8.2.2021 και 2.3.2021 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ) κατάθεσε στην Εταιρεία το από 5.4.2021 πόρισμά του (final completion statement).

  • Με βάση αυτό, από το συνολικό τίμημα των €168.887,34 χιλ θα πρέπει να εκπέσουν €70.785,81 χιλ. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/2/21 ΑΝΕΦΕΡΕ ΓΙΑ € €62,7 ΕΚ.) για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις. Έτσι το τελικό τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε €98.101,53 χιλ. Από τα ποσά που πρέπει να εκπέσουν του τιμήματος έχουν ήδη αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ των αγοραστών €64.558,52 χιλ. (εξ αυτών € 47.823,11 χιλ. αφορά το ομολογιακό δάνειο και ποσό €16.735,41 αφορούν λοιπές υποχρεώσεις).

Από το συνολικό τίμημα των €98.101,53 χιλ. σύμφωνα με το πόρισμα, η Εταιρεία έχει ήδη εισπράξει €80.100,05 χιλ. και αναμένεται να εισπράξει, από τον λογαριασμό μεσεγγύησης €18.001,48 χιλ.

  • Η Εταιρεία εξετάζει το πόρισμα του ΙΑ και θα προβεί σε κάθε ενέργεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών των πωληθέντων εταιρειών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην από 8.2.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, σε διασφάλιση των δικών της συμφερόντων και των μετόχων αυτής, ενώ θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω, το τίμημα που καθορίζεται από τον εκτιμητή είναι €8 εκ. χαμηλότερο. Εντός 15μερου περίπου η διοίκηση θα αποφασίσει εάν θα αποταθεί σε δεύτερο εκτιμητή, προκειμένου να διευθετηθεί η διαφορά. Υπάρχει πάντα και η περίπτωση να υπάρξει διμερής συμφωνία και να αποφευχθεί η εμπλοκή. Όπως και να έχει ακόμα και με το καθαρό τίμημα των περίπου €98 εκ. (κεφαλαιοποίηση €62 εκ.) έχουμε:

  • Το καθαρό ταμείο ανά μετοχή ανέρχεται στα περίπου €1,65/μετ. και έχουμε δωρεάν: 1) 2 πλοία εμπορευματοκιβωτίων, 2) ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων και 3) μία απαίτηση €12,9 εκ. κυρίως από το δημόσιο, η οποία έχει ήδη απομειωθεί κατά €16 εκ.!!

ΥΓ Η υπεραξία από τα πλοία είναι άνω των €10 εκ., όταν η κεφ/ση είναι μόλις €63 εκ.!!!!

Με εκτίμηση
Π.Δ