Μινέρβα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύµφωνα µε το άρθρο  4.1.3.15.1 του Κανονισμού  Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία  ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ  Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020:

Ανακοίνωση και δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2019 µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών  www.athexgroup.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.minerva.gr : Τρίτη   30 Ιουνίου 2020 .

Ηµεροµηνία  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος .

Η  Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να  μεταβάλει τις παραπάνω ηµεροµηνίες, εφόσον ενηµερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό µε τροποποίηση του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.