Μίλτων Παπαδάκης: Επιλογή μετοχών με ποιοτικούς δείκτες

Θα χρειαστεί να θυμηθούμε τον Peter Drucker (1909 -2005), που ήταν αυστρο-αμερικανός σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Το έργο του συνέβαλε ένα σημαντικό κομμάτι από τις φιλοσοφικές και πρακτικές βάσεις του management της σύγχρονης επιχείρησης.

  • Ανάμεσα σε άλλα, καθιέρωσε την έννοια της διαχείρισης “by objectives”, δηλαδή βάσει στόχων και ανάμεσα στα πιο γνωστά του αποφθέγματα είναι και το “If you can’t measure it, you can’t manage it”.
  • Δηλαδή, αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς και να το διοικήσεις, κάτι που στον Δημόσιο τομέα στην Ελλάδα … ακόμα το συζητάμε!

Κοντά στο τέλος της ζωής του, ίδρυσε το Peter Drucker Institute, για να συνεχίσει ο κόσμος να εργάζεται και μετά από αυτόν, πάνω στις ιδέες του. Όπως λένε σήμερα οι επικεφαλής του ινστιτούτου, “έχουμε δουλέψει με χιλιάδες ηγέτες σημαντικών ιδιωτικών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών και κρατικών οργανισμών, βοηθώντας τες να γίνουν πιο αποτελεσματικές, δηλ. όπως ο P. Drucker το είχε προσδιορίσει, να κάνουν τα σωστά πράγματα, καλά.”

Μία από τις δραστηριότητες του ινστιτούτου, έχει να κάνει με την αξιολόγηση των εταιρειών του δείκτη S&P 500, του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Πρόκειται για μία ποιοτική αξιολόγηση, με βάση τις αρχές management του P. Drucker.

  • Γιατί οι όποιες επιτυχίες μιας επιχείρησης, δεν θα μπορέσουν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα σε έναν τόσο ευμετάβλητο κόσμο, εάν θεσμικά η διοίκηση δεν ακολουθεί τις αρχές του σωστού management, υπέρ ΚΑΙ των μετόχων, ΚΑΙ των εργαζομένων, ΚΑΙ της Εθνικής οικονομίας, ΚΑΙ του περιβάλλοντος.

Μερικά από τα αποφθέγματα του Drucker, που είναι και κατευθυντήριες γραμμές του ινστιτούτου, καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Και τώρα πάμε στις μετοχές.

To ινστιτούτο δημοσιεύει τη λίστα των περίπου 850 καλύτερων επιχειρήσεων με βάση τις αρχές διοίκησης του Drucker, η Wall Street Journal, τις πρώτες 250 από αυτές και για να πάρουμε και εμείς μία πρώτη γεύση, έχουμε εδώ για το 2021, τις πέντε εταιρείες που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας:

1. Microsoft

2.Amazon.com

3. Apple

4. Intl Business Machines

5. Intel

Συστηματικά και σε βάθος χρόνου, οι εταιρείες που ακολουθούν υγιείς διοικητικές αρχές και όχι εφήμερες και υποκειμενικές προτεραιότητες, έχουν καλύτερα αποτελέσματα και στο χρηματιστήριο. Στις εταιρείες του δείκτη S&P, υπάρχει και εκεί ο ποιοτικός δείκτης. Για τη διαμόρφωσή του, λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 33%, η ποιοτική αξιολόγηση του Ινστιτούτου Drucker. Και το διάγραμμα που δείχνει την πορεία του S&P 500 και του δείκτη των εταιρειών S&P 500, που όμως ανήκουν και στον ποιοτικό δείκτη, εμφανίζει ευκρινώς την καλύτερη πορεία της αξίας των μετοχών αυτών των εταιρειών.

Είναι άραγε πολύ πρωτοποριακό να συνδέει κανείς τις επενδυτικές του επιλογές με τις αρχές του σωστού management;

Μα, τα ίδια πράγματα με λίγο διαφορετική διατύπωση μας έχει πει και ο Warren Buffett, στα οποία προσθέσαμε και την πάγια αδυναμία ενός πολύ μεγάλου αριθμού Ελληνικών επιχειρήσεων: Το ζήτημα της μη ύπαρξης προγράμματος ανάθεσης της διαδοχής, σε   επαγγελματικό management!

Όταν λοιπόν κάνουμε τις επενδυτικές μας επιλογές με μακροχρόνιο ορίζοντα, φροντίζουμε αυτές να είναι:

σε εταιρείες με management που υπηρετεί αξίες, όπως αυτές που διακρίναμε να εκτιμά ο Warren, και να καταγράφονται συστηματικά από το ινστιτούτο Drucker,

  • εταιρείες που έχουν σαφώς διατυπωμένες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης,
  • που αντιμετωπίζουν όλους τους μετόχους το ίδιο,
  • που έχουν πρόγραμμα αξιοκρατικής διαδοχής στο management, ανεξάρτητο από τη φυσική οικογενειακή διαδοχή, χωρίς φυσικά και να την αποκλείουν, όπου υπάρχει επάρκεια ταλέντου

τότε σίγουρα η επένδυσή μας έχει καλύτερες προοπτικές μπροστά της, η επιχείρηση θα εξελίσσεται ταχύτερα από τις άλλες του κλάδου και οι πιθανότητες ανόδου της τοποθέτησής μας θα είναι σαφέστατα ισχυρότερες.

Για Σχόλια και προτάσεις, milton@mediarisk.gr

Ο Μίλτων Παπαδάκης είναι Σύμβουλος επιχειρήσεων, επικεφαλής της εταιρείας MEDIARISK, partner στη VERALLIS και έχει περάσει από σημαντικές θέσεις στην αγορά, όπως αυτή του Εμπορικού Δ/ντή του MEGA Channel, του Διευθύνοντος Συμβούλου της CARAT Hellas κ.α. Έχει πτυχία Μαθηματικών, Marketing και Νομικής.