Μιλάμε για μια… μηχανή, που παράγει αδιάκοπα μετρητά!!!

Η Quest αιφνιδίασε -πάλι- ευχάριστα εμφανίζοντας -πάλι- τζίρο και κέρδη ρεκόρ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα εμφανίζονται μεν μειωμένα, έχουν υποστεί όμως αναμόρφωση λόγω αντιστροφής πρόβλεψης που συνδέεται με την Cardlink.

  • Συγκεκριμένα, η μείωση στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου οφείλεται στην ανανέωση της συμφωνίας της Cardlink με τις τράπεζες Eurobank & Alpha Bank για 5 επιπλέον χρόνια (2020 – 2024).

Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει τόσο εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, όσο και μειωμένες τιμές στη νέα διάρκεια της. Αυτές αθροιστικά για το 2018, είχαν επίδραση στα έσοδα του εν λόγω κλάδου, αλλά και του ομίλου, κατά περίπου -€7,5 εκατ. και στα λειτουργικά κατά -€13,4 εκατ. αντίστοιχα, χωρίς όμως ουσιαστική επίδραση στα προ φόρων κέρδη, καθώς προβλέπεται η μη καταβολή αναβαλλόμενου τιμήματος, για το οποίο είχε διενεργηθεί πρόβλεψη από την εταιρεία, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αρνητική επίδραση στο ΕΒΙΤDA του ομίλου κατά το 2018 από έκτακτες αιτίες ανέρχεται σε περίπου €9 εκατ. ευρώ.

Image result for quest holdings sa

  • Κατά τα άλλα η καθαρή ταμειακή θέσης προσέγγισε τα 26 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ καθαρό δανεισμό και δεδομένης και της επιστροφής κεφαλαίου των 38 λεπτών κατά την περυσινή χρονιά μιλάμε για μια μηχανή μετρητών.

Σε αυτή την εικόνα καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η ACS η οποία παράγει τα 14 από τα 34 εκατ. ευρώ των λειτουργικών κερδών και τα μισά καθαρά κέρδη (9 εκατ. ευρώ). Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι στην αποτίμηση των 210 εκατ. ευρώ με ταμείο 26 εκατ. ευρώ η αξία των υπολοίπων θυγατρικών σχεδόν δεν φαίνεται καν στο ταμπλό! Η αποτίμηση ως προς την επιχειρηματική αξία βρίσκεται στις 4,4 φορές και το ΡΕ στις 8 φορές.

Μ.Χ.

ΥΓ μ/μ: Μαζί της σχεδόν με μηδενικό κόστος κτήσης, αφού έκτοτε έδωσε δωρεάν μία μετοχή της BRIQ ανά μία μετοχή δική της και μοίρασε επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα. Τότε, οι λατρεμένες είχαν αποτίμηση στο ταμπλό πάνω από 10 δισ. ευρώ η κάθε μία!! Και μετά είχαν και 3 ΑΜΚ……

Print Friendly, PDF & Email