ΜΙΓ και Κέκροπας – Δύο παρατηρήσεις με σημασία και νόημα

ΜΙΓ: Μιά χαρά βγαίνει η κίνηση μερτά την διάσπαση των 10,7000 ευρώ. Σειρά παίρνει η αντίσταση των 0,1120-0,12130 και μετά των 0,1170-0,1180.
  • Μετά βάζει πλώρη για τα 0,1400 ευρώ όπου θα αποτιμάται σε… 131,5 εκατ. ευρώ. Σοβαροί, να είμαστε… Με τέτοια τάση, 131 εκατ. ευρώ; Απλό το ερώτημα, απλοική και η απάντηση.
ΚΕΚΡΟΠΑΣ: Η δικάσιμος ορίσθηκε – ατυχώς – για τις 23 Σεπτεμβρίου. Θα υποφέρει το χαρτί δηλαδή…