MIG: Αναβλήθηκε για την άλλη εβδομάδα η συζήτηση για την πώληση της Attica Group

Για την επόμενη εβδομάδα (και συγκεκριμένα για τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου) αναβλήθηκε η συζήτηση για την έγκριση ή όχι της πώλησης της θυγατρικής της Marfin Investment Group, Attica Group στην εταιρεία Strix Holdings.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρεται ότι:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή 28 μετόχων που εκπροσωπούσαν 410.278.083 μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,669% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων υπ’ αρ. 2, 3 και 6 της Ημερήσιας Διάταξης, ενώ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων υπ’ αρ. 1, 4 και 5, δεν συγκεντρώθηκε η κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενη αυξημένη απαρτία.

Σύμφωνα με την από 15.1.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών. Σύμφωνα με το νόμο, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο τα πρόσωπα που είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 1.2.2023 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της 5ης ημέρας πριν την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα:

Θέμα 1ο: Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ATTICA GROUP προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020. – Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω.

Θέμα 2ο: Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρίας.

– Αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρίας σε «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και του διακριτικού τίτλου αυτής σε «MIG». Συνακόλουθα αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MIG». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Eταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

  • Υπέρ: 315.736.863 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 76,957% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  • Κατά: 94.541.220 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 23,043% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  • Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο: Μείωση του κατώτατου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας. – Αποφασίστηκαν η μείωση του κατώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε πέντε (5) και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 16ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) Συμβούλους.

2. […]»

  • Υπέρ: 315.785.863 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 76,969% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  • Κατά: 94.492.220 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 23,031% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  • Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο: Α) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. – Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω.

Θέμα 5ο: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. – Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω.

Θέμα 6ο: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σχέδιο και τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

  • Υπέρ: 313.668.553 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 76,453% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  • Κατά: 4.072.310 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,992% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
  • Αποχές: 92.537.220 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 22,555% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Λοιπές ανακοινώσεις. – Ελλείψει αντικειμένου, το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε.