ΜIG: Ανακοίνωση

Σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή δημοσίευμα στον ημερήσιο οικονομικό τύπο, η “MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (“MIG” ή “Εταιρία”) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η MIG υπήρξε – μετά από την Ανακοίνωση της απόφασης της να παραχωρήσει στα
επενδυτικά κεφάλαια της “CVC CAPITAL PARTNERS” περίοδο αποκλειστικότητας
για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συμφωνίας για την αγορά της συμμετοχής της στην “VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” (“VIVARTIA”) έως και την 6/11/2020 – παραλήπτης επιστολής ενδιαφέροντος από την εταιρία “EMMA CAPITAL LIMITED” (“EMMA”) για την απόκτηση της VIVARTIA. Σε σχετική επιστολή της προς την EMMA η MIG, αφού ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον, απάντησε ότι λόγω της συμφωνηθείσας περιόδου αποκλειστικότητας δεν δύναται επί του παρόντος να προσέλθει σε άλλες σχετικές συζητήσεις.