Μηδέν φόρος στους τόκους των εταιρικών ομολόγων για ξένους

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που υπάρχει σε διαβούλευση περιλαμβάνονται φοροαπαλλαγές για επενδυτές φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που κατέχουν ή θα αγοράσουν εταιρικά ομόλογα ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Προβλέπεται ότι το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός ΕΕ, η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης.

Διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ στο CEO.GR